"MODEL ZDROWEGO STYLU ŻYCIA JAKO ZADANIE INTERDYSCYPLINARNE"
TOM III

 

Spis treści

Table of contents

 1. ANNA RAK, ANNA NOWACKA, BEATA PIÓRECKA, TOMASZ BRZOSTEK , MACIEJ GÓRKIEWICZ    Download (102KB)  (82KB)
  Lifestyle of the population of Krakow and the risk factors for coronary heart disease
  Styl życia populacji miasta Krakowa, a czynniki ryzyka choroby niedokrwiennej serca

 2. EWA REMBIAŁKOWSKA    Download (52KB)  (50KB)
  Organic foodstuffs as a part of healthy nutrition
  Żywność ekologiczna jako element zdrowego sposobu odżywiania

 3. EWA ROGOWSKA    Download (1256KB)  (99KB)
  Influence of selected environmental factors onto fat deposition degree of Gdynia
  Wpływ wybranych czynników środowiskowych na stopień otłuszczenia dziewcząt ze szkół gdyńskich

 4. EWA ROGOWSKA, BEATA IWANEK, ANNA ORKWISZEWSKA, JANUSZ JERZEMOWSKI    Download (94KB)  (56KB)
  Biological maturity of boys undergoing training or not
  Dojrzałość biologiczna chłopców trenujących i nietrenujących

 5. JOANNA ROLA, KRZYSZTOF TUROWSKI    Download (103KB)  (50KB)
  Ralationship between clinical sate and self-care of patients with brain tumors before and after surgery
  Zależność stanu klinicznego i wydolności w zakresie samoopieki chorych z nowotworami mózgu w okresie przed- i pooperacyjnym

 6. BOŻENA RUTKOWSKA, IWONA OBRĘBSKA    Download (75KB)  (64KB)
  Evaluation of infants nutrition recommendations compliance in students’ families
  Ocena przestrzegania zaleceń żywienia niemowląt w rodzinach studenckich

 7. ELŻBIETA RUTKOWSKA    Download (100KB)  (73KB)
  Cooping with low back pain between willagers
  Radzenie sobie z bólami kręgosłupa w środowisku wiejskim

 8. ALICJA RUTKOWSKA-KUCHARSKA, ANNA JAGUSZ    Download (309KB)  (171KB)
  Project of physical fitness program and the wholesomeness parameters of woman in 45-55 years old
  Projekt programu badań sprawność fizycznej i parametrów zdrowotnych kobiet w średnim wieku (45-55 lat)

 9. JERZY SACZUK , AGNIESZKA WASILUK, MIECZYSŁAW BYTNIEWSKI    Download (89KB)  (75KB)
  Influence of physical activity on the physical development level and cardio-respiratory endurance of physical education students
  Wpływ aktywności ruchowej na poziom rozwoju fizycznego i wytrzymałość krążeniowo-oddechową studentów wychowania fizycznego

 10. JERZY SACZUK , AGNIESZKA WASILUK    Download (76KB)  (59KB)
  Evaluation of body constitution of students of Faculty of Physical Education in Biała Podlaska
  Ocena budowy ciała studentów ZWWF w Białej Podlaskiej

 11. LUDMIŁA SADOVNICOVA    Download (184KB)  (117KB)
  Psychological conditions of sane life style and professional career
  Psychologiczne uwarunkowania zdrowego trybu życia i działalności zawodowej

 12. JERZY SADOWSKI    Download (93KB)  (55KB)
  Wholesame effects of the short-lived endurance training
  Efekty zdrowotne krótkotrwałego treningu wytrzymałościowego

 13. BAWA SA'EED, HALINA WEKER, ADRIJANA VUĆKOWIĆ    Download (80KB)  (63KB)
  Food selection and nutritional habits of overweight and obese children aged 2-7 years
  Preferencje pokarmowe i nawyki żywieniowe dzieci z nadwagą i otyłością prostą w wieku 2-7 lat

 14. JOLANTA SALITA, BEATA SZCZĘSNA    Download (87KB)  (62KB)
  Activity in the Life Style of Nurses and Accountants in Legionowo and its Region
  Aktywność rekreacyjna w stylu życia pielęgniarek i księgowych, mieszkanek Legionowa i okolic

 15. RAFAŁ SAPUŁA, LESZEK GROCHOWSKI, MACIEJ WÓJCIK    Download (101KB)  (52KB)
  Evaluation of physicians’ advice of prevention and treatment of osteoporosis
  Ocena zaleceń lekarskich w profilaktyce i leczeniu osteoporozy

 16. KATARZYNA SEMPOLSKA, BOŻENA WIT, ROMUALD STUPNICKI    Download (355KB)  (143KB)
  Analysis of the relationship between body mass index and relative fat con-tent
  Analiza zależności między wskaźnikiem BMI a prawidłową masą ciała

 17. MYKHAILO SEREDENKO, OLEKSANDR BAKUNOVSKIJ, IVAN GLAZYRIN, TETYANA KOVALENKO, JÓZEF WOJNAR, WIESŁAW KURLEJ    Download (59KB)  (70KB)
  Maintaining children in a good health state by means of individual adjusting of physical excercise according to their biological developmental status
  Indywidualizacja obciążeń fizycznych w zależności od tempa rozwoju biologicznego dzieci i młodzieży jako czynnik sprzyjający zachowaniom prozdrowotnym

 18. BEATA SIŃSKA, EDYTA GULIŃSKA, JOANNA HEROPOLITAŃSKA-JANIK    Download (58KB)  (55KB)
  Myths and truths about low calorie diets
  Mity i prawdy o dietach odchudzających

 19. MARIA SIWEK    Download (60KB)  (59KB)
  Examination in frequency of sudden deaths on the area of the former Tarnow province and in giving the pre-medical first aid by eye-witnesses in case of a sudden circulatory disorder /NZK/ and sudden respiratory disorder
  Badanie częstości występowania nagłych zgonów na terenie Tarnowa i okolic oraz udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłego zatrzymania krążenia (NZK) i oddychania przez świadków zdarzenia Część I

 20. MARIA SIWEK    Download (125KB)  (78KB)
  Examination of knowledge of standard procedure in giving the premedical first aid in case of sudden circulatory and respiratory disorder among stu-dents of PWSZ in Tarnow /2-nd year of studies – specialization: nursing/
  Badanie wiedzy i znajomości standardów postępowania w zakresie udziela-nia pierwszej pomocy w przypadku nagłego zatrzymania krążenia i oddycha-nia wśród studentów II roku dziennych studiów licencjackich - specjalność pielęgniarstwo w PWSZ w Tarnowie Część II

 21. AGNIESZKA SKORUPSKA, KATARZYNA CZYŻOWICZ    Download (158KB)  (53KB)
  Attitudes toward illness in treated schizophrenic psychoses persons
  Postawy wobec choroby wśród osób leczonych z powodu psychoz schizofre-nicznych

 22. URSZULA SKOTNICKA–GRACA, MARZENA KOWALSKA, ELŻBIETA KOPCZYŃSKA    Download (58KB)  (50KB)
  Nipple cancer disease prevention among students of ŚAM (Silesian Academy of Medicine)
  Pierwotna profilaktyka schorzeń sutka wśród studentek ŚAM

 23. URSZULA SKOTNICKA–GRACA, EUGENIUSZ MAJEWSKI    Download (62KB)  (47KB)
  Ischaemia – the methods of elimination a risk factor. Nurse role
  Przewlekłe niedokrwienie kończyn dolnych – sposoby eliminacji czynników ryzyka. Rola pielęgniarki

 24. ANNA SŁOWIK-GABRYELSKA, JAROSŁAW SOKOŁOWSKI    Download (115KB)  (57KB)
  The prevention as the basic tool against lung cancer
  Prewencja jako podstawa walki z rakiem płuca

 25. ANDRZEJ SMOLEŃ    Download (61KB)  (55KB)
  Motor activity as healthy lifestyle requirement
  Aktywność ruchowa jako imperatyw zdrowego stylu życia

 26. JOANNA SOBIECKA    Download (59KB)  (62KB)
  Lifestyle of practicing paralimpian sport disabled people (on example of Hungarian and Polish athletes)
  Styl życia osób niepełnosprawnych uprawiających sport paraolimpijski (na przykładzie zawodników z Węgier i Polski)

 27. JOANNA SOBIECKA    Download (60KB)  (60KB)
  An influence of practicing paralimpic sport on self-feeling and health state of handicapped people (on example of Hungarian and Polish athletes)
  Wpływ uprawiania dyscyplin sportu paraolimpijskiego na samopoczucie i stan zdrowia osób niepełnosprawnych (na przykładzie zawodników z Węgier i Polski)

 28. KATARZYNA SOJKA-KRAWIEC, BOGUSŁAW MĘKARSKI    Download (223KB)  (82KB)
  Selected anti-salubrious behaviours on the basis of research conducted among the students of the 1st and the 4th year of Physical Education and Physiotherapy Department at the Polytechnics of Opole
  Wybrane zachowania antyzdrowotne na przykładzie studentów I i IV roku Wydziału WFiF Politechniki Opolskiej

 29. BARBARA SOKOŁOWSKA, TERESA SAMOSZUK, DIANA PIASZCZYK    Download (401KB)  (58KB)
  Nurses’ diet and style of living as one of the determinants of the programme of health promotion
  Styl życia a odżywianie pielęgniarek jako jeden z wyznaczników programu promocji zdrowia

 30. STANISŁAWA SPISACKA, RYSZARD PLUTA    Download (204KB)  (126KB)
  Demographic and epidemiological profile of patients with Alzheimer’s disease
  Charakterystyka demograficzna i epidemiologiczna pacjentów z chorobą Alzheimera

 31. STANISŁAWA SPISACKA, RYSZARD PLUTA    Download (165KB)  (75KB)
  Demographic profile of the caregivers of patients with Alzheimer’s disease
  Charakterystyka demograficzna opiekunów pacjentów z chorobą Alzheimera

 32. STANISŁAWA SPISACKA, RYSZARD PLUTA    Download (123KB)  (61KB)
  The care of a patient with Alzheimer’s disease - a matter for a family
  Opieka nad pacjentem z chorobą Alzheimera - sprawą rodziny

 33. STANISŁAWA SPISACKA, RYSZARD PLUTA    Download (67KB)  (59KB)
  Caring and nursing problems of patients with Alzheimer’s disease
  Problemy opiekuńczo-pielęgnacyjne pacjentów z chorobą Alzheimera

 34. GRAŻYNA STADNICKA, GRAŻYNA J. IWANOWICZ-PALUS, AGNIESZKA BIEŃ    Download (134KB)  (62KB)
  The influence of various sociological factors on the occurrence rate of female urinary stress incontinence
  Społeczne uwarunkowania wystąpienia wysiłkowego nietrzymania moczu (WNM) u kobiet

 35. GRAŻYNA STADNICKA, GRAŻYNA J. IWANOWICZ-PALUS,    Download (85KB)  (49KB)
  Vaginal delivery of the risk factors the occurrence of stress urinary incontinence
  Porody jako czynniki ryzyka wystąpienia wysiłkowego nietrzymania moczu

 36. ANDRZEJ STANISŁAWEK, MAŁGORZATA KRASUSKA, IWONA KOCHANIEC, BARBARA TARASIŃSKA, JADWIGA DANILUK    Download (151KB)  (91KB)
  Healthy diet as anticancer factor: knowledge level and education among students
  Dieta jako element profilaktyki onkologicznej: znajomość zasad i zastosowanie w ocenie lubelskich licealistów

 37. EWA STYCHNO, KINGA KULCZYCKA    Download (100KB)  (61KB)
  The ward nurse the manager of nursing team
  Pielęgniarka oddziałowa kierownikiem zespołu pielęgniarskiego

 38. EWA STYCHNO, KINGA KULCZYCKA    Download (94KB)  (59KB)
  Styles of managing in practice management the midwives' teams
  Style kierowania w praktyce zarządzania zespołami położnych

 39. DANUTA SUCHORZEPKA, DAGMARA PODGÓRSKA-KOWALCZYK    Download (68KB)  (58KB)
  The evaluation and justification of forms and degree of abuse and harmful treatment of children
  Ocena stopnia i form krzywdzenia, złego traktowania dzieci oraz czynniki motywujące

 40. JAN SZCZEGIELNIAK, DARIA GLIŃSKA    Download (60KB)  (47KB)
  Edukacja chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc

 41. JAN SZCZEGIELNIAK, MARIUSZ MIGAŁA    Download (59KB)  (57KB)
  Meaning of microclimate of caves in of a health resort medical care
  Speleoterapia (subterranoterapia) w leczeniu uzdrowiskowym

 42. STANISŁAW SZCZEPAŃSKI    Download (258KB)  (90KB)
  The factors which influence health education
  Źródła edukacji zdrowotnej

 43. ANNA SZCZĘSNA-KACZMAREK, EWA ZIEMANN, PRZYBYSŁAWA KACZMAREK-KUSZNIEREWICZ, TOMASZ GRZYWACZ    Download (1938KB)  (1606KB)
  Physical performance and body response to physical work in hot environment
  Wydolność fizyczna, a reakcja organizmu na wysiłek fizyczny w podwyższonej temperaturze otoczenia

 44. MARIA SZCZYGIELSKA-MAJEWSKA, ELŻBIETA PAPIS    Download (90KB)  (57KB)
  Lifestyle and osteoporosis
  Styl życia a osteoporoza

 45. MICHAŁ SZEPELAWY, JERZY POSPIECH, BEATA FEDYN    Download (190KB)  (71KB)
  School children and the youth’s physical activity as the basic component of the life style
  Aktywność fizyczna dzieci i młodzieży, podstawowy komponent stylu życia

 46. URSZULA SZMATLAN-GABRYŚ, ANNA MRÓZ, TOMASZ GABRYŚ    Download (751KB)  (76KB)
  Progressive and interval exercise in diagnosis anaerobic capacity – compare analysis
  Wysiłek progresywny i interwałowy w diagnostyce wydolność beztlenowej - analiza porównawcza

 47. URSZULA SZMATLAN-GABRYŚ, WILHELM GROMISZ, TOMASZ GABRYŚ, ZBIGNIEW NOWAK, MICHAŁ PLEWA    Download (1537KB)  (58KB)
  Specific swimming test in assessment of aerobic capacity in disabled swimmers
  Specyficzny test pływacki w ocenie wydolności tlenowej pływaków niepełnosprawnych

 48. MAŁGORZATA SZTANKE, KAZIMIERZ PASTERNAK, DOROTA MACIĄG    Download (71KB)  (52KB)
  Ascorbic acid concentration in patients with primary and secondary ischaemic heart disease
  Stężenie kwasu askorbinowego u pacjentów z ostrą i przewlekłą niedokrwienną chorobą serca

 49. MAŁGORZATA SZTANKE, KAZIMIERZ PASTERNAK, EDYTA WIELEBA    Download (66KB)  (48KB)
  Ascorbic acid concentration in patients with non–insulin–dependent diabetes mellitus
  Stężenie kwasu askorbinowego u pacjentów z cukrzycą insulinoniezależną

 50. KINGA SZYMONA, ANIELA PŁOTKA    Download (100KB)  (64KB)
  Sense of coherence (SOC) and sociodemographic characteristics in neurotic patients
  Poczucie koherencji (SOC) a zmienne socjodemograficzne u pacjentów z zaburzeniami nerwicowymi

 51. KINGA SZYMONA    Download (86KB)  (53KB)
  Sense of coherence (SOC) in healthy group and in neurotic patients
  Poczucie koherencji (SOC) u osób zdrowych i pacjentów z zaburzeniami nerwicowymi

 52. MIROSŁAW SZYNDERA    Download (125KB)  (68KB)
  Do students have a healthy lifestyle? Research on everyday and holiday rest
  Czy styl życia studentów jest zdrowy? Badania codziennego i odświętnego wypoczynku

 53. LUCYNA ŚCISŁO, ELŻBIETA WALEWSKA    Download (196KB)  (92KB)
  The range of curative – caring and educational tasks before patients with venous leg ulcers
  Zakres działań leczniczo-pielęgnacyjnych i edukacyjnych wobec pacjentów z owrzodzeniami żylnymi goleni

 54. LUCYNA ŚCISŁO, JOLANTA SKARŻYŃSKA, RYSZARD MĄDRY    Download (66KB)  (55KB)
  Surgical care for patients being operated by laparoscopic method within the one day surgery – the own experiences
  Opieka okołooperacyjna chorych operowanych metodą laparoskopową w ramach chirurgii jednego dnia – doświadczenia własne

 55. JANUSZ ŚLUSARSKI    Download (155KB)  (87KB)
  Self – consciousness of studying youth and life models prefered by them
  Samoświadomość młodzieży studiującej a preferowane przez nią orientacje życiowe

 56. ROBERT ŚLUSARZ, WOJCIECH BEUTH, BARBARA KSIĄŻKIEWICZ, MACIEJ ŚNIEGOCKI    Download (158KB)  (69KB)
  State of knowledge of stroke among students of department of nursings and sciences about health
  Stan wiedzy na temat udaru mózgu wśród studentów wydziału pielęgniarstwa i nauk o zdrowiu

 57. ROBERT ŚLUSARZ, WOJCIECH BEUTH, BARBARA KSIĄŻKIEWICZ, MACIEJ ŚNIEGOCKI, ADAM PAWLAS    Download (125KB)  (60KB)
  Knowledge of nurses of the neurology ward of prevention and caring for bedsores- evaluation of existing standard
  Wiedza pielęgniarek z oddziału neurologii na temat profilaktyki i pielęgnowania odleżyn – ocena przyjętego standardu

 58. ALEKSANDRA ŚMIEJKOWSKA–JASIŃSKA, KORNELIA WAC, MAŁGORZATA GAWIEŃ, KATARZYNA DYMCZYK, KATARZYNA LESZCZYŃSKA    Download (93KB)  (57KB)
  Stressful factors at teacher's work as an effect of blurting the profession out
  Czynniki stresogenne w pracy nauczyciela jako skutek wypalenia zawodowego

 59. JÓZEF TATARCZUK    Download (529KB)  (112KB)
  Number of children in family as a determinant of somatic features
  Liczba dzieci w rodzinie jako czynnik różnicujący cechy somatyczne

 60. SYLWIA TERPIŁOWSKA, HALINA ZAPOROWSKA    Download (267KB)  (119KB)
  Chromium and its role in a prevention and therapy of some diseases
  Chrom oraz jego rola w prewencji i leczeniu niektórych chorób

 61. EWA TOBOR, GRZEGORZ JAKIEL, VIOLETTA SKRZYPULEC, GRAŻYNA FRANEK, ZOFIA NOWAK-KAPUSTA    Download (119KB)  (57KB)
  Role of family in sexual education of young men
  Rola rodziny w wychowaniu seksualnym młodych mężczyzn

 62. ANNA AGNIESZKA TOMCZAK, DARIUSZ JUCHNOWICZ, REGINA POPŁAWSKA, WŁODZIMIERZ CHRZANOWSKI    Download (73KB)  (56KB)
  The dagnostic poblems and terapy of primenopause – related dpression
  Diagnostyka i terapia zaburzeń depresyjnych okresu okołomenopauzalnego

 63. ALINA TROJANOWSKA, KRYSTYNA BERNAT    Download (71KB)  (53KB)
  The influence of a child's asthma on functioning of a family
  Wpływ astmy oskrzelowej dziecka na funkcjonowanie rodziny

 64. SŁAWOMIR TUBEK, RENATA SZYGUŁA, IWONA TUBEK    Download (58KB)  (43KB)
  Microcirculation ipsi and contralateral reaction of dorsal hand skin of dominant and nondominant limb after position changes among healthy people
  Reakcja ipsi i kontralateralnej mikrokrążenia skóry grzbietu ręki w kończynie dominującej i niedominującej na zmiany położenia kończyny górnej u ludzi zdrowych

 65. SŁAWOMIR TUBEK, RENATA SZYGUŁA, IWONA TUBEK    Download (59KB)  (44KB)
  Microcirculation hyperaemic reactions of dorsal hand skin on dominant and nondominant upper limb among healthy people evaluated in basic temperature and temperature of 40º C
  Reakcja przekrwienna w temperaturze podstawowej i temperaturze 40º C skóry grzbietu ręki kończyny dominującej i niedominującej u ludzi zdrowych

 66. KRYSTYNA TWARDUŚ, MIECZYSŁAWA PEREK, BOŻENA KRZECZOWSKA    Download (59KB)  (50KB)
  Knowledge, attitudes and behaviors among female students as regards prophylaxis of neural tube defects
  Wiedza, postawy i zachowania wśród studentek w zakresie profilaktyki wad cewy nerwowej

 67. IRENA TYMECKA, EDYTA WÓJTOWICZ    Download (118KB)  (73KB)
  Mother’s difficulties of keeping lactation during child’s disease
  Trudności matek w utrzymaniu laktacji podczas choroby dziecka

 68. MAŁGORZATA WACHOWICZ, MAŁGORZATA GOLA, BOŻENA URBAN, BOŻENA ŁUKASZCZYK, WIESŁAWA BREŚ, CZESŁAWA DZIRBA, BARBARA JAGIEŁŁO    Download (81KB)  (63KB)
  Effectiveness of educating patients smoking tobacco
  Skuteczność edukacji pacjentów palących tytoń

 69. ELŻBIETA WALENTYN, BOŻENA WAWRZYCKA, AGNIESZKA HARATYM-MAJ    Download (126KB)  (62KB)
  Influence of tabacco smoking and alkohol, tea and coffe usage in pregnancy on birth body mass of new-born children
  Wpływ narażenia na dym tytoniowy i stosowania używek w ciąży na urodzeniową masę ciała noworodków

 70. ELŻBIETA WALENTYN, BOŻENA WAWRZYCKA, AGNIESZKA HARATYM-MAJ    Download (72KB)  (46KB)
  The changes of nutritional habits in pregnant women
  Ocena diety i sposobu odżywiania się ciężarnych kobiet

 71. JOANNA WANOT, KATARZYNA GÓJ, ALEKSANDRA CIEŚLIK, KATARZYNA ANUSZEWSKA–MASTALERZ, ILONA JASNOS, IWONA WŁODARCZYK    Download (68KB)  (53KB)
  Mobile phones – the level of society’s knowladge on the potential threats resulting from their usage
  Telefony komórkowe – poziom wiedzy społeczeństwa na temat potencjalnych zagrożeń wynikających z ich użytkowania

 72. AGNIESZKA WASILUK, JERZY SACZUK    Download (97KB)  (56KB)
  Physical development and fitness of students with different adiposity level
  Rozwój fizyczny i sprawność studentów o zróżnicowanym poziomie otłuszczenia

 73. BOŻENA WASZKIEWICZ-ROBAK    Download (111KB)  (80KB)
  The assortment of dietetic food products aiding weight reduction present on Polish market
  Asortyment dietetycznych środków spożywczych wspomagających odchudzanie znajdujących się na polskim rynku

 74. BOŻENA WAWRZYCKA, ELŻBIETA WALENTYN, AGNIESZKA HARATYM-MAJ    Download (151KB)  (76KB)
  Estimation of demographic factors influences on birth mass and general state of newborn children
  Ocena wpływu warunków socjalno-bytowych na urodzeniową masę ciała i stan ogólny noworodków

 75. ALICJA WIERZBICKA    Download (158KB)  (70KB)
  The health behaviors of patients with unstable angina
  Zachowania zdrowotne pacjentów z dusznicą bolesną niestabilną

 76. EWA WILCZEK-RUŻYCZKA    Download (173KB)  (86KB)
  The effect of empathy training among psychiatric nurses on empathy level and satisfaction with care in patients’ eyes
  Wpływ treningu empatii u pielęgniarek psychiatrycznych na jej poziom oraz satysfakcję z opieki w opinii pacjentów

 77. EWA WILCZEK-RUŻYCZKA, MAŁGORZATA KRÓL    Download (68KB)  (53KB)
  Level of stress and coping styles in mental health nurses
  Poziom stresu i style radzenia sobie z nim u pielęgniarek psychiatrycznych

 78. ADAM WILCZEWSKI    Download (54KB)  (40KB)
  Time change in menarche age with girls from southern Podlasie in years 1980-2000
  Zmiany czasowe wieku menarche dziewcząt z Południowego Podlasia w latach 1980-2000

 79. ADAM WILCZEWSKI    Download (64KB)  (45KB)
  Secular trend of body height and body mass of boys and girls from Southern Podlasie in years 1980-2000
  Trend sekularny wysokości i masy ciała dziewcząt i chłopców z Południowego Podlasia w latach 1980-2000

 80. IWONA WŁODARCZYK, ALEKSANDRA CIEŚLIK, KATARZYNA GÓJ, JOANNA WANOT, KATARZYNA ANUSZEWSKA-MASTALERZ, ILONA JASNOS    Download (206KB)  (78KB)
  Analysis of factors contributing arterial hypertension among inhabitants of silesian towns
  Analiza czynników przyczyniących się do występowania nadciśnienia tętniczego u mieszkańców miast górnego śląska

 81. KUNEGUNDA WŁOSTOWSKA, KRYSTYNA BUCHTA    Download (363KB)  (137KB)
  Life style – a substantial element of health attitudes of high school youth
  Styl życia - treściowy składnik postaw prozdrowotnych młodzieży licealnej

 82. IRENA WORONIECKA    Download (95KB)  (50KB)
  Optymizacja szkolenia pielęgniarek ogólnej praktyki w zakresie neurochirurgii na Litwie

 83. R. WOŹNIACKA, S. GOŁĄB    Download (71KB)  (56KB)
  Motoric ability and declarated physical activity of boys aged 15-18 years from Cracow
  Sprawność motoryczna a deklarowana aktywność ruchowa chłopców krakowskich w wieku 15-18 lat

 84. ELŻBIETA WÓJCIK, PIOTR RUCIŃSKI, MACIEJ WÓJCIK, KINGA KULCZYCKA, MICHAŁ TOMASZEWSKI, LESZEK WDOWIAK    Download (90KB)  (95KB)
  The influence of health care system reform in Poland on accessibility to stomatologist in patients’ opinion
  Wpływ reformy systemu opieki zdrowotnej w Polsce na dostępność świadczeń stomatologicznych w opinii pacjentów

 85. MACIEJ WÓJCIK, LESZEK WDOWIAK, PIOTR RUCIŃSKI, ELŻBIETA WÓJCIK    Download (199KB)  (118KB)
  Subjective evaluation of mood state by patients visiting cardiological outpatient clinics
  Subiektywna ocena stanu nastroju pacjentów korzystających ze specjalistycznych ambulatoryjnych świadczeń z zakresu kardiologii

 86. MACIEJ WÓJCIK, LESZEK WDOWIAK, PIOTR RUCIŃSKI, KINGA KULCZYCKA, LESZEK GROCHOWSKI, ELŻBIETA WÓJCIK    Download (157KB)  (104KB)
  Self-assessment of health status in patients who attend to outpatients cardiological clinics
  Samoocena stanu zdrowia pacjentów korzystających ze specjalistycznych ambulatoryjnych świadczeń z zakresu kardiologii

 87. MACIEJ WÓJCIK, PIOTR RUCIŃSKI, MICHAŁ TOMASZEWSKI, KINGA KULCZYCKA, ELŻBIETA WÓJCIK, LESZEK WDOWIAK    Download (64KB)  (85KB)
  Specialist health services in patients’ opinion
  Specjalistyczna opieka medyczna w opinii pacjentów

 88. MACIEJ WÓJCIK, MICHAŁ TOMASZEWSKI, PIOTR RUCIŃSKI, LESZEK GROCHOWSKI, ELŻBIETA WÓJCIK, LESZEK WDOWIAK    Download (129KB)  (82KB)
  Satisfaction from health services provided by family doctor practice
  Stopień zadowolenia pacjentów z udzielanych świadczeń w poradni lekarza rodzinnego

 89. MACIEJ WÓJCIK, LESZEK WDOWIAK, PIOTR RUCIŃSKI, KINGA KULCZYCKA, LESZEK GROCHOWSKI, ELŻBIETA WÓJCIK    Download (106KB)  (85KB)
  Assessment of the level of physical disability status in patients of cardiological outpatient’s clinics
  Samoocena stopnia ograniczenia sprawności fizycznej pacjentów korzystających ze specjalistycznych ambulatoryjnych świadczeń z zakresu kardiologii

 90. MACIEJ WÓJCIK, MICHAŁ TOMASZEWSKI, PIOTR RUCIŃSKI, ELŻBIETA WÓJCIK, KINGA KULCZYCKA, LESZEK WDOWIAK    Download (93KB)  (107KB)
  Shortcomings in family doctor practices in patients’ opinion
  Uciążliwości w korzystaniu z usług poradni lekarza rodzinnego w opinii pacjentów

 91. MACIEJ WÓJCIK, PIOTR RUCIŃSKI, MICHAŁ TOMASZEWSKI, ELŻBIETA WÓJCIK, LESZEK WDOWIAK    Download (90KB)  (55KB)
  The influence of health care system reform in Poland on accessibility to specialist medical care in patients’ opinion
  Wpływ reformy systemu opieki zdrowotnej w Polsce na dostępność specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w opinii pacjentów

 92. EWA WÓJTOWICZ    Download (105KB)  (60KB)
  Smoking by father as a factor differentiating birth body mass of progeny
  Palenie tytoniu przez ojca jako czynnik różnicujący urodzeniową masę ciała potomstwa

 93. EWA WÓJTOWICZ    Download (148KB)  (78KB)
  Body mass in the eyes of first year male and female sex students at the Academy of Physical Education and Sport in Gdańsk
  Masa ciała w ocenie studentów i studentek I roku Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku

 94. G. ZABOROWSKI, E. TISZCZENKO    Download (38KB)  (43KB)
  Charakterystyka socjalno – medyczna chorych na chorobę wrzodową żołądka

 95. EWA ZIEMANN, PRZYBYSŁAWA KACZMAREK-KUSZNIEREWICZ, TOMASZ GRZYWACZ, RADOSŁAW LASKOWSKI, ZBIGNIEW JA-STRZĘBSKI, ANNA SZCZĘSNA-KACZMAREK    Download (411KB)  (52KB)
  The influence of physical activity on energetic profil in women
  Wpływ aktywności fizycznej na profil energetyczny kobiet

 96. AGNIESZKA ZIENIEWICZ, HELENA POPŁAWSKA    Download (306KB)  (78KB)
  Adiposity of children before school depending on social factors
  Otłuszczenie dzieci przedszkolnych w zależności od czynników społecznych

 97. RYSZARD ŻARÓW    Download (112KB)  (59KB)
  Psychosocial aspects of short stature in boys and the possibility of adult height prediction
  Psychospołeczne aspekty niedoboru wzrostu chłopców a możliwości prognozowania dorosłej wysokości ciała

 98. RYSZARD ŻARÓW    Download (75KB)  (51KB)
  Physical activity of the adult men (short communication)
  Aktywność fizyczna dorosłych mężczyzn (komunikat z badań)

 99. FRANCES GORDON    Download (69KB)  (64KB)
  Being a professional friend: hospital nurses’ strategies in promoting healthy lifestyles

 100. FRANCES GORDON, ALICE KIGER    Download (58KB)  (47KB)
  Judging the Moment: a discussion of findings that illuminate hospital nurses’ ‘hidden’ knowledge of how they promote healthy lifestyles

 101. EMILY MARY GAJOS    Download (77KB)  (72KB)
  Regaining a healthy lifestyle after bereavement – the therapeutic use of humour in counselling therap

 102. SUSAN NANCARROW    Download (116KB)  (53KB)
  The supportive footwear strategy: healthy footwear - healthy lifestyle