"PROMOCJA ZDROWIA W HIERARCHII WARTOŚCI"
TOM VI

 

Spis treści

Table of contents

 

 1. IWONA HALCZUK, MARTA TYNECKA-TUROWSKA, ZBIGNIEW STELMASIAK    Download (8751KB)  (2239KB)
  Przypadek pacjenta z megatętniakiem o symptomatologii klinicznej guza płata skroniowego

 2. ANIELA PŁOTKA, ELŻBIETA MICHALIK, MARTA MAKARA-STUDZIŃSKA, KINGA SZYMONA, HANNA KARAKUŁA, ANNA WOŁPIUK-OCHOCIŃSKA, ANNA KOWAL    Download (111KB)  (96KB)
  Czynniki stresogenne a zespół wypalenia zawodowego w pracy położnych

 3. ANIELA PŁOTKA, MARIOLA KICIA, MARTA MAKARA-STUDZIŃSKA, KINGA SZYMONA, HANNA KARAKUŁA, ANNA WOŁPIUK-OCHOCIŃSKA, ANNA KOWAL    Download (166KB)  (109KB)
  Badania nad uwarunkowaniami syndromu burnout u położnych

 4. ANNA SZULC, KRZYSZTOF TUROWSKI    Download (72KB)  (65KB)
  Zapotrzebowanie na świadczenia zapobiegawcze w opiniach pielęgniarek środowiskowych/rodzinnych – doniesienia wstępne

 5. ANNA AGNIESZKA TOMCZAK, DARIUSZ JUCHNOWICZ, WŁODZIMIERZ CHRZANOWSKI    Download (65KB)  (71KB)
  Zastosowanie skali MRS II do oceny częstości występowania objawów wypadowych w populacji kobiet w okresie okołomenopauzalnym

 6. ANNA AGNIESZKA TOMCZAK, DARIUSZ JUCHNOWICZ, WŁODZIMIERZ CHRZANOWSKI    Download (122KB)  (129KB)
  Zaburzenia lękowe i depresyjne u kobiet w okresie okołomenopauzalnym

 7. ANNA AGNIESZKA TOMCZAK, DARIUSZ JUCHNOWICZ, REGINA POPŁAWSKA, WŁODZIMIERZ CHRZANOWSKI    Download (142KB)  (75KB)
  Wpływ stresu psychospołecznego na częstość występowania zaburzeń psychicznych

 8. MAŁGORZATA TRAWCZYŃSKA, EDYTA NASZYDŁOWSKA, JADWIGA KRAWCZYŃSKA, DOROTA KOZIEŁ    Download (131KB)  (103KB)
  Dziecko niepełnosprawne w rodzinie

 9. MAŁGORZATA TRAWCZYŃSKA, EDYTA NASZYDŁOWSKA, KATARZYNA SNARSKA    Download (118KB)  (78KB)
  Działalność Zespołu Szkół Specjalnych ,,Górka” w Busku Zdroju-szansą dla dzieci przewlekle chorych

 10. BARBARA TRZECIAK, JOANNA KLISZCZ, AGATA SADOWSKA, JANUSZ SIEBERT    Download (106KB)  (78KB)
  Rola lekarza rodzinnego w modyfikacji stylu życia - w rozumieniu studentów Akademii Medycznej w Gdańsku

 11. BARBARA TRZECIAK, JOANNA KLISZCZ, JANUSZ SIEBERT    Download (121KB)  (80KB)
  Kształtowanie zachowań prozdrowotnych jako motyw wyboru specjalizacji przez studentów Akademii Medycznej w Gdańsku

 12. SŁAWOMIR TUBEK, IWONA TUBEK, RENATA SZYGUŁA    Download (55KB)  (57KB)
  Pogodzenie wody z ogniem – medycyna zdrowia z medycyną choroby

 13. SŁAWOMIR TUBEK, IWONA TUBEK, RENATA SZYGUŁA    Download (95KB)  (69KB)
  Założenia do strategii zdrowotnej regionu na podstawie założeń do strategii zdrowotnej Samorządu Województwa Opolskiego na lata 2005 – 2013

 14. ILONA TUROWSKA    Download (88KB)  (68KB)
  Masz pomysł! Co teraz? Sugestia jak stworzyć biznes plan sukcesu w przemyśle medycznym

 15. MARTA TYNECKA-TUROWSKA    Download (81KB)  (65KB)
  Problematyka migrenowych bólów głowy u kobiet

 16. VIOLETTA TUSZYŃSKA-BOGUCKA    Download (114KB)  (85KB)
  Troska o zdrowie w hierarchii wartości uczniów gimnazjum

 17. VIOLETTA TUSZYŃSKA-BOGUCKA    Download (165KB)  (90KB)
  Nawyki żywieniowe uczniów szkół ponadpodstawowych w świetle założeń dietoprofilaktyki chorób cywilizacyjnych

 18. VIOLETTA TUSZYŃSKA-BOGUCKA    Download (104KB)  (83KB)
  Komponent psychologiczny choroby. Stres dnia codziennego a ryzyko choroby na przykładzie modelu R. J. Allena

 19. VIOLETTA TUSZYŃSKA-BOGUCKA, JACEK BOGUCKI    Download (80KB)  (63KB)
  Zdrowie w hierarchii wartości

 20. KRYSTYNA TWARDUŚ, EWA WILCZEK-RUŻYCZKA, MIECZYSŁAWA PEREK, ANETA SKRZYPEK    Download (114KB)  (73KB)
  Funkcjonowanie społeczne dzieci z padaczką

 21. IRENA TYMECKA, ANNA BEDNAREK    Download (80KB)  (63KB)
  Niektóre uwarunkowania zdrowego profilu rozwojowego niemowląt istotne dla edukacyjnej funkcji pielęgniarki pediatrycznej

 22. IRENA TYMECKA, MAGDALENA KARWOWSKA, MARZENA SAMARDAKIEWICZ, ANNA BEDNAREK    Download (85KB)  (65KB)
  Dziecko z chorobą przewlekłą – proces informowania i oswajania z chorobą

 23. MARZENA UŁAMEK, STANISŁAWA SPISACKA, RYSZARD PLUTA    Download (98KB)  (85KB)
  Charakterystyka opiekunów pacjentów z chorobą Alzheimera w województwie mazowieckim

 24. MARZENA UŁAMEK, STANISŁAWA SPISACKA, RYSZARD PLUTA    Download (88KB)  (79KB)
  Charakterystyka demograficzna pacjentów z chorobą Alzheimera w województwie mazowieckim

 25. EWA URBAN, DOROTA CIANCIARA    Download (76KB)  (56KB)
  Trudności, które napotyka lekarz w kontakcie z dzieckiem krzywdzonym

 26. EWA URBAN, DOROTA CIANCIARA    Download (117KB)  (82KB)
  Uwarunkowania współpracy międzysektorowej przy realizacji programu promocji zdrowia i bezpieczeństwa żywności

 27. JACEK USOWSKI , IRENEUSZ KANTOR , PIOTR RAPIEJKO, ANDRZEJ WOJDAS , JAN RATAJCZAK , DARIUSZ JURKIEWICZ    Download (96KB)  (64KB)
  Wpływ cywilizacji XX wieku na upośledzeniu słuchu i jego leczenie w materiale Klinki Otolaryngologii Wojskowego Instytutu Medycznego

 28. JOLANTA USTYMOWICZ-FARBISZEWSKA, BARBARA SMORCZEWSKA-CZUPRYŃSKA, MARIOLA KOZŁOWSKA, JAN KARCZEWSKI, MARTA ROSZKOWSKA    Download (210KB)  (158KB)
  Wybrane zachowania zdrowotne pacjentów z chorobą wrzodową żołądka i dwunastnicy Cz.I. ocena negatywnych zachowań zdrowotnych

 29. JOLANTA USTYMOWICZ-FARBISZEWSKA, BARBARA SMORCZEWSKA- CZUPRYŃSKA, MARIOLA KOZŁOWSKA, JAN KARCZEWSKI, MARTA ROSZKOWSKA    Download (148KB)  (81KB)
  Wybrane zachowania zdrowotne pacjentów z chorobą wrzodową żołądka i dwunastnicy Cz.II. Zwyczaje żywieniowe pacjentów

 30. ANNA WALENTUKIEWICZ    Download (90KB)  (62KB)
  Nauczyciel wychowania fizycznego a edukacja żywieniowa

 31. ANNA NITECKA WALERYCH    Download (101KB)  (69KB)
  Subiektywne koncepcje zdrowia studentów pedagogiki wczesnoszkolnej

 32. ELŻBIETA WALEWSKA, LUCYNA ŚCISŁO, MARIA KÓZKA, PAULINA GRABOWIEC    Download (156KB)  (137KB)
  Jakość życia chorych z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego

 33. ELŻBIETA WALEWSKA, LUCYNA ŚCISŁO, MACIEJ GÓRKIEWICZ, ANTONI CZUPRYNA, STANISŁAW KŁĘK, ANTONI M. SZCZEPANIK, JAN KULIG    Download (120KB)  (79KB)
  Próba określenia przydatności wskaźników stosowanych do oceny stanu odżywienia pacjentów z chorobą nowotworową przewodu pokarmowego

 34. TADEUSZ PAWEŁ WASILEWSKI, MARCELI KLIMKOWSKI    Download (111KB)  (74KB)
  Społeczne wyznaczniki jakości życia chorych z półkulowymi uszkodzeniami mózgu

 35. BOŻENA WASZKIEWICZ-ROBAK, EWA DYBKOWSKA, FRANCISZEK ŚWIDERSKI    Download (102KB)  (88KB)
  Spożycie witamin antyoksydacyjnych w polskiej diecie

 36. BOŻENA WASZKIEWICZ-ROBAK, JOANNA RACHTAN    Download (111KB)  (81KB)
  Charakterystyka i możliwości suplementacji diety osób palących tytoń w wybrane składniki bioaktywne

 37. BOŻENA WASZKIEWICZ–ROBAK, ANNA RUSACZONEK, FRANCISZEK ŚWIDERSKI    Download (130KB)  (83KB)
  Charakterystyka właściwości antyoksydacyjnych herbat liściastych

 38. BOŻENA WASZKIEWICZ-ROBAK, ANNA PIOTROWSKA    Download (126KB)  (100KB)
  Możliwości wzbogacenia olejów tłoczonych na zimno w wielonienasycone kwasy tłuszczowe z grupy n-3

 39. BOŻENA WASZKIEWICZ-ROBAK, EWA DYBKOWSKA, FRANCISZEK ŚWIDERSKI    Download (110KB)  (94KB)
  Spożycie witamin z grupy B w polskiej diecie

 40. ARTUR WDOWIAK, EDYTA WDOWIAK, HENRYK WIKTOR    Download (88KB)  (72KB)
  Ocena potrzeb członków rodzin poddanych terapii niepłodności

 41. MARTA WIECZOREK    Download (89KB)  (78KB)
  Środowiskowe uwarunkowania uczenia się motorycznego i intelektualnego młodzieży 14–letniej

 42. MARTA WIECZOREK    Download (114KB)  (67KB)
  Zlateralizowanie ciała młodzieży 14–letniej

 43. SYLWIA WIEDER-HUSZLA, ELŻBIETA GROCHANS, ALINA KĘDZIA, MARZANNA STANISŁAWSKA    Download (131KB)  (93KB)
  Ocena kultury pracy pielęgniarek przez członków zespołu terapeutycznego

 44. ALICJA WIERZBICKA, MARIA PIENIĄŻEK    Download (588KB)  (213KB)
  Przygotowanie chorego z astmą oskrzelową do prozdrowotnego stylu życia

 45. EWA WILCZEK–RUŻYCZKA, MIECZYSŁAWA PEREK, KRYSTYNA TWARDUŚ, AGNIESZKA MAJCHER    Download (95KB)  (79KB)
  Czynniki predysponujące do występowania anoreksji wśród dziewcząt w wieku 14 i 16 lat

 46. EWA WILCZEK-RUŻYCZKA, KRYSTYNA TWARDUŚ, MIECZYSŁAWA PEREK, ANETA SKRZYPEK    Download (117KB)  (76KB)
  Ocena jakości życia przez dzieci z padaczką w wieku dorastania

 47. EWA WILCZEK–RUŻYCZKA, JOANNA MIKA–KULA, KATARZYNA CZYŻOWICZ, AGNIESZKA SKORUPSKA    Download (97KB)  (59KB)
  Poczucie bezpieczeństwa u pacjentek przed i po porodzie

 48. LUCYNA WILCZEWSKA, REGINA GIL, GRAŻYNA TATUR, BEATA JAKUBCZAK    Download (99KB)  (81KB)
  Analiza wybranych czynników ryzyka miażdżycy

 49. LUCYNA WILCZEWSKA, JANINA KSIĄŻEK, RENATA PIOTRKOWSKA, IRENA LADDACH    Download (124KB)  (70KB)
  Edukacja zdrowotna w procesie pielęgnowania pacjentów z cukrzycą

 50. ADAM WILCZEWSKI, AGNIESZKA DMITRUK, HELENA POPŁAWSKA, DOROTA OLSZEWSKA    Download (88KB)  (90KB)
  Urbanizacja miejsca zamieszkania a wiek menarche dziewcząt z Południowego Podlasia

 51. BARBARA WILK    Download (75KB)  (54KB)
  Rekreacja fizyczna kobiet w trosce o zdrowie

 52. IWONA WILK    Download (94KB)  (64KB)
  Eutanazja w opinii studentów pielęgniarstwa studiów licencjackich

 53. KRZYSZTOF WŁOCH    Download (89KB)  (77KB)
  Aktywność sportowa jako forma oddziaływań w systemie rehabilitacji osób niepełnosprawnych

 54. KRZYSZTOF WŁOCH    Download (94KB)  (99KB)
  Udział pielęgniarki w przygotowaniu osób niepełnosprawnych do życia w środowisku

 55. KRZYSZTOF WŁOCH    Download (96KB)  (74KB)
  Dziecko niepełnosprawne a praktyka pielęgniarki szkolnej

 56. KRZYSZTOF WŁOCH    Download (127KB)  (94KB)
  Miejsce pielęgniarki szkolnej w zespole dydaktyczno – opiekuńczo - medycznym dzieci niepełnosprawnych

 57. IWONA WŁODARCZYK, BEATA HORNIK, ELŻBIETA KOPCZYŃSKA    Download (71KB)  (62KB)
  Edukacja terapeutyczna chorych na astmę i przewlekłą obturacyjną chorobę płuc

 58. BOŻENA WOJCIECHOWSKA-MASZKOWSKA, MICHAŁ KUCZYŃSKI    Download (109KB)  (70KB)
  Zmiany stabilności postawy z wiekiem

 59. BOŻENA WOJCIECHOWSKA – MASZKOWSKA, JACEK WIĘCEK, AGNIESZKA WIĘCEK    Download (93KB)  (67KB)
  Ocena wydolności fizycznej chłopców trenujących kajakarstwo i pływanie w oparciu o pomiar maksymalnego pochłaniania tlenu (V02max)

 60. BOŻENA WOJCIECHOWSKA - MASZKOWSKA, MAGDALENA TATARUCH, RYSZARD MARCINÓW    Download (75KB)  (76KB)
  Zainteresowania sportowe i motywacje do podejmowania wysiłku fizycznego studentów Politechniki Opolskiej

 61. ANDRZEJ WOJDAS, DAGMARA KENIG, EWA GROCHULSKA, MACIEJ HERMANOWSKI, JAROSŁAW KOSEK, AGNIESZKA SYRYŁO, DARIUSZ JURKIEWICZ    Download (85KB)  (55KB)
  Donosowa próba prowokacyjna u chorych uczulonych na pyłek roślin

 62. ANDRZEJ WOJDAS, PIOTR RAPIEJKO, JAN RATAJCZAK, WANDA STANKIEWICZ, JACEK USOWSKI, DARIUSZ JURKIEWICZ    Download (75KB)  (53KB)
  Zespół obturacyjny bezdechów podczas snu a niedrożność nosa

 63. ANDRZEJ WOJDAS, WANDA STANKIEWICZ, PIOTR RAPIEJKO, JAN RATAJCZAK, JACEK USOWSKI, DARIUSZ JURKIEWICZ    Download (87KB)  (56KB)
  Donosowa próba prowokacyjna w praktyce klinicznej

 64. JÓZEF WOJNAR, MAKARENKO NIKOLAJ, DARIUSZ NAWARECKI, MENSHYH ELENA, PETRENKO YURIJ, PUSTOVALOV VIKTOR    Download (116KB)  (102KB)
  Typologiczne odrębności układu nerwowego u młodzieży szkolnej

 65. JÓZEF WOJNAR, LILIYA YUKHYMENKO, DARIUSZ NAWARECKI, VOLODYMYR LYZOGUB, SERGIY KHOMENKO, SVETLANA FURTATOVA    Download (103KB)  (73KB)
  Wpływ sytuacji stresowych na rytm pracy serca u studentów

 66. JÓZEF WOJNAR, STANISLAV KOVALENKO, MICHAIL JAKOVLEV, DARIUSZ NAWARECKI    Download (127KB)  (101KB)
  Wskaźniki hemodynamiczne i zmienność pracy serca u osób o zróżnicowanej wydolności fizycznej

 67. PATRYCJA WOJTASZCZYK    Download (98KB)  (68KB)
  Wybrane uwarunkowania promocji zdrowia pracujących w Polsce

 68. PATRYCJA WOJTASZCZYK    Download (94KB)  (66KB)
  Promocja zdrowia pracujących w Unii Europejskiej - aktualne tendencje

 69. TADEUSZ WOJTKOWIAK, JAROSŁAW GABRYELSKI    Download (111KB)  (74KB)
  Asymetria morfologiczna i funkcjonalna kończyn dolnych człowieka w wieku 7-20 lat

 70. AGNIESZKA WORONKOWICZ, MAŁGORZATA KOWAL, JAN SOBIECKI, AGNIESZKA SUDER    Download (109KB)  (101KB)
  Styl życia dorosłych mężczyzn, pracowników HTS w Krakowie, w grupach o zróżnicowanym otłuszczeniu ciała i dystrybucji tkanki tłuszczowej

 71. RENATA WOŹNIACKA    Download (108KB)  (65KB)
  Wpływ zmiennych społecznych i ekonomicznych na wzrastanie długości podudzia u dzieci 8 – 10 letnich

 72. AGNIESZKA WÓJCIK-GRZYB    Download (132KB)  (88KB)
  Zmiany wielkości asymetrii funkcjonalnej i dynamicznej dzieci uczących się w klasie I szkoły podstawowej

 73. AGNIESZKA WÓJCIK-GRZYB    Download (93KB)  (70KB)
  Wielkość asymetrii dynamicznej a postępy w nauce czytania i pisania uczniów klas I szkoły podstawowej

 74. EWA WÓJTOWICZ    Download (171KB)  (94KB)
  Masa właściwa ciała, tkanek aktywnych oraz tkanki tłuszczowej a BMI studentów I roku studiów dziennych Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku w roku akademickim 2001/2002

 75. EWA WÓJTOWICZ    Download (168KB)  (93KB)
  Skład ciała w kategoriach BMI studentek I roku studiów dziennych Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku w roku akademickim 2001/2002

 76. WERONIKA WRONA-WOLNY, JANUSZ BRUDECKI, MARTA WDOWIK    Download (159KB)  (83KB)
  Picie alkoholu przez sportowców a konsekwencje z nim związane

 77. WERONIKA WRONA-WOLNY, BOŻENA MAKOWSKA    Download (103KB)  (69KB)
  Wizerunek sportowca lansującego styl życia bez alkoholu w opiniach zawodniczek

 78. WERONIKA WRONA-WOLNY, JANUSZ BRUDECKI, MARTA WDOWIK    Download (106KB)  (81KB)
  Autoprezentacja jako czynnik ograniczania picia alkoholu przez sportowców

 79. IWONA WRONKA, EDYTA SULIGA, ROMANA PAWLIŃSKA-CHMARA    Download (115KB)  (69KB)
  Zależność pomiędzy statusem społeczno-ekonomicznym a częstością występowania nadwagi i otyłości wśród studentów

 80. DARIUSZ WYDRA, JANUSZ EMERICH, KATARZYNA CIACH, SAMBOR SAWICKI, PIOTR MIELCAREK, MARCIN LIRO    Download (103KB)  (64KB)
  Laparoskopowe leczenie torbielowatych guzów jajnika

 81. DARIUSZ WYDRA    Download (117KB)  (66KB)
  Histokliniczna ocena bariery krwio-łożyskowej u ciężarnych z nadciśnieniem tętniczym krwi

 82. EWA WYRWICH-HEJDUK    Download (87KB)  (61KB)
  Swoisty styl życia rodziny z telewizją

 83. STANISŁAW ZAGÓRNY    Download (103KB)  (71KB)
  Zachowania zdrowotne uczącej się młodzieży wiejskiej

 84. STANISŁAW ZAGÓRNY    Download (102KB)  (66KB)
  Zmienne społeczne w badaniach socjomedycznych

 85. ZAGÓRSKA AGNIESZKA, ŚLUSARZ ROBERT, BEUTH WOJCIECH, GRZELAK LECH, TAFELSKI MARCIN, SZRAJDA JUSTYNA    Download (88KB)  (71KB)
  Ocena jakości życia w chorobach układu nerwowego

 86. ZAGÓRSKA AGNIESZKA, ŚLUSARZ ROBERT, PRUSZAK MARTA, BEUTH WOJCIECH, ŚNIEGOCKI MACIEJ    Download (120KB)  (61KB)
  Udział rodziny w opiece nad chorym hospitalizowanym w oddziale neurochirurgicznym

 87. URSZULA ZALESKA-DOROBISZ, ANDRZEJ T. DOROBISZ, ELŻBIETA CZAPIGA, BOGDAN CZAPIGA, VIOLETTA SOKOLSKA, URSZULA KOŹMIŃSKA, BOGUSŁAWA BAŁTYCKA-UGORSKA, KRZYSZTOF MOROŃ    Download (102KB)  (68KB)
  Guzy śródpiersia tylnego jako przyczyna zmian neurologicznych u dzieci (diagnostyka obrazowa)

 88. URSZULA ZALESKA-DOROBISZ, VIOLETTA SOKOLSKA, MAŁGORZATA KULISZKIEWICZ-JANUS, ELŻBIETA CZAPIGA, URSZULA KOŹMIŃSKA, IRENA BATYCKA- UGORSKA, JOANNA BLADOWSKA, MAREK SĄSIADEK    Download (3771KB)  (819KB)
  Znaczenie badań kręgosłupa piersiowego i lędźwiowego metodą rezonansu magnetycznego (MR) u chorych ze schorzeniami hematologicznymi, ze szczególnym uwzględnieniem szpiczaka mnogiego (szp.m.)

 89. URSZULA ZALESKA- DOROBISZ, ANDRZEJ T. DOROBISZ, ELŻBIETA CZAPIGA, VIOLETTA SOKOLSKA, URSZULA KOŹMIŃSKA, BOGUSLAWA BAŁTYCKA-UGORSKA, KRZYSZTOF MOROŃ    Download (120KB)  (72KB)
  Ostry brzuch u dzieci z chorobą nowotworową- diagnostyka i leczenie

 90. JOANNA ZALEWSKA-PUCHAŁA, BEATA OGÓREK-TĘCZA    Download (201KB)  (104KB)
  System wartości pielęgniarek pediatrycznych

 91. MARZENA ZARZECZNA-BARAN, EWA WOJDAK-HAASA, RADOSŁAW SZCZĘCH, TOMASZ ZDROJEWSKI    Download (107KB)  (72KB)
  Polski Projekt 400 Miast jako sposób na kształtowanie zachowań prozdrowotnych

 92. BOŻENA ZAWADZKA    Download (103KB)  (73KB)
  Samoocena zdrowia i sytuacji życiowej przez młodzież zdrową i chorą w aspekcie wybranych zmiennych

 93. DOMINIKA ZAWADZKA, DAGMARA CHAMELA-BILIŃSKA, MAŁGORZATA SOBERA, MAŁGORZATA MRAZ    Download (111KB)  (70KB)
  Stabilność ciała w pozycji stojącej dzieci z bocznym idiopatycznym skrzywieniem kręgosłupa

 94. HALINA ZDEBSKA    Download (92KB)  (68KB)
  Filozofia olimpizmu a wartości zdrowia

 95. HALINA ZDEBSKA, TADEUSZ OLSZEWSKI    Download (77KB)  (57KB)
  Kultura fizyczna a wartości ciała i zdrowia

 96. HALINA ZDEBSKA, TADEUSZ OLSZEWSKI    Download (81KB)  (60KB)
  Postawy młodzieży akademickiej wobec wartości zdrowia i ciała

 97. HALINA ZDEBSKA    Download (91KB)  (66KB)
  Zdrowie jako wartość w perspektywie aksjologii sportu

 98. GRZEGORZ ZIELIŃSKI, BARBARA HARAZIN, JACEK KAŁAMARZ    Download (185KB)  (156KB)
  Wolnozmienne pole magnetyczne w wybranych budynkach mieszkalnych

 99. WOJCIECH ZIELIŃSKI    Download (124KB)  (160KB)
  Sprawność fizyczna populacji polskiej i amerykańskiej po 64 roku życia

 100. JACEK ZIELIŃSKI, KRZYSZTOF KUSY, MAGDALENA KRÓL–ZIELIŃSKA    Download (116KB)  (92KB)
  Poziom aktywności fizycznej weteranów lekkiej atletyki

 101. EWA ZIEMANN, TOMASZ GRZYWACZ, ANNA SZCZĘSNA-KACZMAREK    Download (425KB)  (68KB)
  Wydatek energetyczny i metabolizm tłuszczów w grupie trenujących i nie trenujących kobiet

 102. EWA ZIEMANN    Download (107KB)  (62KB)
  Zmiany wydolności tlenowej i beztlenowej w procesie treningowym u młodzieży trenującej tenis

 103. WOJCIECH ZUB, WŁADYSŁAW BERNY, WŁODZIMIERZ JARMUNDOWICZ, ARTUR WEISER, JOANNA ROSIŃCZUK- TONDERYS, GRAŻYNA PRUDLAK    Download (101KB)  (63KB)
  Poziom wiedzy pacjentów na temat dyskopatii profilaktyki bólów kręgosłupa

 104. ANNA ZWIERZCHOWSKA, ALEKSANDRA ŻEBROWSKA    Download (112KB)  (95KB)
  Ocena wydolności anaerobowej testem wingate u uczniów niesłyszących szkól specjalnych

 105. IWONA ZWOLAK, HALINA ZAPOROWSKA    Download (108KB)  (68KB)
  Rola selenu oraz wybranych Se-białek w organizmie człowieka

 106. RYSZARD ŻARÓW, JANUSZ BRUDECKI    Download (69KB)  (65KB)
  Poziom sprawności motorycznej w zależności od podejmowanej aktywności fizycznej u 30-letnich mężczyzn

 107. ŻARÓW RYSZARD    Download (154KB)  (73KB)
  Wybrane cechy demograficzne rodziny w Polsce

 108. RYSZARD ŻARÓW, STANISŁAW MATUSIK    Download (107KB)  (87KB)
  Aktywność fizyczna a poziom sprawności motorycznej kobiet

 109. ALEKSANDRA ŻEBROWSKA, MAREK PIEKARSKI    Download (108KB)  (69KB)
  Wpływ treningu wytrzymałościowego i siłowego na zmiany morfologiczne i funkcjonalne lewej komory serca

 110. DANUTA ŻIŻKA-SALAMON, MIROSŁAW SZYNDERA, URSZULA MIĄZEK    Download (121KB)  (69KB)
  Zdrowie – wartość uznawana czy realizowana przez studentów?

 111. DANUTA ŻIŻKA-SALAMON    Download (113KB)  (65KB)
  Aktywność fizyczna w realizacji zdrowotnych wartości ciała przez studentów

 112. MARLENA ŻOŁNOWSKA, MARZENA MALARA, GRAŻYNA LUTOSŁAWSKA, ELŻBIETA SKIERSKA, ANNA KĘSKA, EWA BYSZEWSKA-SZPOCINSKA    Download (97KB)  (67KB)
  Zależność między stężeniem mleczanu a stężeniem hormonów trzustkowych w osoczu u kobiet szczupłych i z nadwagą

 113. GRAŻYNA ŻUŁAWA, JUSTYNA KRUCZKOWSKA    Download (160KB)  (72KB)
  Sposoby spędzania wolnego czasu oraz niektóre aspekty diety kobiet chorych na osteoporozę

 114. JAŚMINA ŻWIRSKA, BEATA PIÓRECKA, ANETA DERDAŚ, MAŁGORZATA SCHLEGEL-ZAWADZKA    Download (172KB)  (83KB)
  Wybrane parametry sposobu żywienia i aktywności fizycznej w występowaniu zaburzeń stanu odżywienia młodzieży gimnazjalnej z małopolski