"PROMOCJA ZDROWIA W HIERARCHII WARTOŚCI"
TOM V

 

Spis treści

Table of contents

 

 1. KAZIMIERA ADAMCZYK, KRZYSZTOF TUROWSKI, ELŻBIETA PRZYCHODZKA    Download (68KB)  (66KB)
  Znajomość czynników ryzyka i zasad postępowania prewencyjnego wśród chorych po udarze mózgowym

 2. KAZIMIERA ADAMCZYK, KRZYSZTOF TUROWSKI, ELŻBIETA PRZYCHODZKA    Download (51KB)  (56KB)
  Samoopieka w wybranych modelach opieki w eksperymencie pielęgniarskim

 3. HANNA KACHANIUK, KAZIMIERA ADAMCZYK, MAŁGORZATA KRUK    Download (64KB)  (61KB)
  Styl życia ludzi długowiecznych

 4. CELINA ŁEPECKA- KLUSEK, GRZEGORZ JAKIEL    Download (94KB)  (69KB)
  Warunki stawiane wobec dzieci przez kandydatów na rodziców adopcyjnych

 5. J. ROSIŃCZUK-TONDERYS, J. MIERZWA, W. BERNY, A. SZWEDA, M. KOSMALA    Download (145KB)  (122KB)
  Afazja jako problem komunikacji interpersonalnej

 6. JOANNA ROSIŃCZUK-TONDERYS, IZABELLA UCHMANOWICZ, BARBARA STOJAK    Download (82KB)  (64KB)
  Hipoterapia jako forma rehabilitacji w mózgowym porażeniu dziecięcym

 7. J. ROSIŃCZUK-TONDERYS, J. MIERZWA, M. KOSMALA, W. BERNY    Download (96KB)  (66KB)
  Pielęgnacja chorego po udarze mózgu

 8. J. ROSIŃCZUK-TONDERYS, J. MIERZWA, M. KOSMALA, B. CZAPIGA    Download (98KB)  (67KB)
  Rola pielęgniarki w procesie rehabilitacji chorych po udarze mózgu

 9. JOANNA ROSIŃCZUK-TONDERYS, IZABELLA UCHMANOWICZ, SYLWIA KRZEMIŃSKA, ANETA DŁUŻNIEWSKA    Download (94KB)  (68KB)
  Rehabilitacja i rola pielęgniarki w urazowych uszkodzeniach wewnętrznych stawu kolanowego

 10. JOANNA ROSIŃCZUK-TONDERYS, ROBERT ŚLUSARZ, BARBARA KSIĄŻKIEWICZ, JANUSZ MIERZWA, WOJCIECH BEUTH, MACIEJ ŚNIEGOCKI, HELIODOR A. KASPRZAK, LECH GRZELAK, BARTOSZ WOŹNIAK    Download (150KB)  (76KB)
  Wiedza z zakresu problematyki udarów mózgu - studium porównawcze

 11. JOANNA ROSIŃCZUK-TONDERYS, SYLWIA KRZEMIŃSKA, IZABELLA UCHMANOWICZ    Download (90KB)  (67KB)
  Rola pielęgniarki w zakresie edukacji chorego na cukrzycę - współpraca z lekarzem rodzinnym

 12. J. ROSIŃCZUK-TONDERYS, J. MIERZWA, W. JARMUNDOWICZ, B CZAPIGA, R ZAŁUSKI, D MIERZWA-DUDEK    Download (123KB)  (88KB)
  Taktyka postępowania w mnogich nadnamiotowych tętniakach mózgu

 13. DOROTA RYBSKA ANNA ROGOWSKA-BĄK    Download (95KB)  (85KB)
  Styl życia w warunkach pozbawienia wolności – analiza wybranych zachowań zdrowotnych

 14. DOROTA RYBSKA ANNA ROGOWSKA-BĄK    Download (99KB)  (81KB)
  Satysfakcja klientów /pacjentów pozbawionych wolności jako jeden z elementów oceny jakości pielęgnowania

 15. JACEK RYSZ, SŁAWOMIR JABŁOŃSKI, JACEK KORDIAK, AGATA PIOTROWSKA-BIELAWSKA, ALICJA KOSMOWSKA, RADOSŁAW WILK    Download (88KB)  (58KB)
  Ryzyko wystąpienia schorzeń układu sercowo-naczyniowego w wybranych grupach wiekowych populacji łódzkiej

 16. ALEKSANDRA RZESZUT, BEATA KAWALA, MAREK ZIĘTEK    Download (7729KB)  (2019KB)
  Kompleksowa opieka zdrowotna nad dorosłymi pacjentami z zaawansowanym zapaleniem przyzębia

 17. SADOWSKA A, TRZECIAK B, KLISZCZ J, HEBANOWSKI M    Download (108KB)  (72KB)
  Źródła i rodzaj informacji dotyczących prokreacji uzyskiwanych przez kobiety z rozpoznaniem tocznia rumieniowatego układowego (t.r.u.)

 18. EWA SADOWSKA-KRĘPA, STANISŁAW POPRZĘCKI    Download (100KB)  (68KB)
  Wpływ suplementacji wielonienasyconymi kwasami tłuszczowymi omega-3 na status antyoksydacyjny krwi młodych kobiet

 19. JAROSŁAW SAK, RAFAŁ PATRYN, KRZYSZTOF MARCZEWSKI    Download (90KB)  (64KB)
  Istota zdrowia i choroby w opinii studentów ostatniego roku studiów lekarskich

 20. JAROSŁAW SAK, KRZYSZTOF MARCZEWSKI    Download (89KB)  (63KB)
  Problem płci w praktyce medycznej

 21. BOGDAN SAKOWICZ    Download (114KB)  (74KB)
  Ryzyko uszkodzeń stawu barkowego w wieloletnim profesjonalnym procesie treningowym tenisistów i piłkarzy ręcznych

 22. MARIOLA SEŃ, ANNA FELIŃCZAK, KRYSTYNA MISIAK, GRAŻYNA SIARKIEWICZ    Download (92KB)  (72KB)
  Styl życia młodzieży szkolnej z nadwagą i otyłością

 23. MARIOLA SEŃ, IWONA KLISOWSKA, ANNA FELIŃCZAK, KRYSTYNA MISIAK, GRAŻYNA SIARKIEWICZ    Download (80KB)  (74KB)
  Zachowania zdrowotne dzieci i młodzieży szkolnej w środowisku miejskim

 24. MATYLDA SIERAKOWSKA, AGATA BOGDAŃSKA, STANISŁAW SIERAKOWSKI, OTYLIA KOWAL-BIELECKA, JOLANTA LEWKO, ELŻBIETA KRAJEŃSKA-KUŁAK    Download (111KB)  (76KB)
  Problem życia z przewlekłą, układową chorobą tkanki łącznej – twardzina układowa

 25. MATYLDA SIERAKOWSKA, AGATA BOGDAŃSKA, STANISŁAW SIERAKOWSKI, OTYLIA KOWAL-BIELECKA, JOLANTA LEWKO, TERESA PRZEORSKA-NAJGEBAUER    Download (1203KB)  (84KB)
  Problem życia z twardziną układową - zadania opiekuńczo-wychowawcze pielęgniarki

 26. MAŁGORZATA SIPAK, ZBIGNIEW SZYCH, A. HAJDUK    Download (101KB)  (65KB)
  Ocena sprawności wentylacyjnej płuc bliźniąt tej samej płci ze Szczecina przy użyciu przepływomierza Mini-Wrighta

 27. KAROL SITARZ, ANNA SIWEK, RENATA SKOMOROWSKA, KAMIL GRUDZIEŃ, PIOTR MAJCHER    Download (95KB)  (81KB)
  Definiowanie niepełnosprawności przez studentów fizjoterapii uczelni wyższych lubelszczyzny

 28. AGNIESZKA SKORUPSKA, CZESŁAW CZABAŁA, KATARZYNA CZYŻOWICZ, EWA CZAJA    Download (124KB)  (80KB)
  Przebieg choroby a funkcjonowanie społeczne osób z rozpoznaniem psychozy schizofrenicznej

 29. SŁONKA KARINA, PALUCH PIOTR    Download (134KB)  (76KB)
  Znaczenie aktywności fizycznej w rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym

 30. SŁONKA KARINA, ZBIGNIEW REKTOR    Download (184KB)  (90KB)
  Wybrane elementy stylu życia studentów kształcących się na specjalnościach związanych z medycyną

 31. SŁONKA KARINA, SZPALA AGNIESZKA    Download (111KB)  (74KB)
  Ocena zachowań zdrowotnych studentów AWF we Wrocławiu

 32. ANNA SŁOWIK-GABRYELSKA, JAROSŁAW SOKOŁOWSKI    Download (113KB)  (72KB)
  Analiza niektórych wykładników statusu socjalnego chorych na raka płuca

 33. ANNA SŁOWIK-GABRYELSKA, JAROSŁAW SOKOŁOWSKI    Download (139KB)  (74KB)
  Badanie zależności między stylem życia a zachorowaniem na raka płuca

 34. ANNA SŁOWIK-GABRYELSKA    Download (151KB)  (74KB)
  Ocena stanu immunologicznego chorych na raka płuca

 35. ANNA SŁOWIK-GABRYELSKA    Download (124KB)  (76KB)
  Próba oceny stanu biologicznego chorych na raka płuca

 36. MAŁGORZATA SOBERA    Download (101KB)  (83KB)
  Równowaga ciała w naturalnej pozycji stojącej u małych dzieci i osób dorosłych

 37. MAŁGORZATA SOBERA    Download (118KB)  (67KB)
  Współdziałanie prawej i lewej stopy w procesie utrzymywania równowagi u dzieci i osób dorosłych

 38. JOANNA SOBIECKA, RYSZARD PLINTA    Download (96KB)  (67KB)
  Założenia a efektywność drugiego i trzeciego etapu usprawniania osób niepełnosprawnych w ramach aktywnej rehabilitacji

 39. JAN SOBIECKI, MAŁGORZATA KOWAL, AGNIESZKA WORONKOWICZ, TOMASZ KOŚCIUK    Download (140KB)  (88KB)
  Wpływ aktywności fizycznej i statusu społeczno-ekonomicznego na poziom cholesterolu i jego frakcji w osoczu krwi u kobiet z populacji wielkomiejskiej

 40. TERESA SOCHA    Download (102KB)  (66KB)
  Wiek kobiet a osiągane wyniki podczas długotrwałych wysiłków rekreacyjnych

 41. TERESA SOCHA, RYSZARD GRZYWOCZ    Download (121KB)  (79KB)
  Rekreacyjno - wytrzymałościowe wysiłki kobiet w świetle współczesnej wiedzy

 42. KATARZYNA SOJKA-KRAWIEC, MAREK JAGUSZ, ALICJA WOŁYŃSKA-ŚLĘŻYŃSKA    Download (266KB)  (88KB)
  Zainteresowania rekreacyjnymi formami aktywności ruchowej uczniów klas starszych szkoły podstawowej

 43. KATARZYNA SOJKA-KRAWIEC, BOGUSŁAW MĘKARSKI    Download (115KB)  (114KB)
  Zachowania antyzdrowotne w zakresie spożywania alkoholu na przykładzie Sudentów III roku Politechniki Opolskiej Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii kierunku nauczycielskiego

 44. MICHAŁ SPIESZNY, TOMASZ KLOCEK    Download (128KB)  (93KB)
  Zmiany składu ciała 10 -11-letnich chłopców pod wpływem treningu sportowego na tle grup porównawczych

 45. MICHAŁ SPIESZNY, TOMASZ KLOCEK    Download (156KB)  (77KB)
  Wpływ zwiększonej aktywności ruchowej na zmiany składu ciała dziewcząt między 10 a 11 rokiem życia w grupie uczennic klas sportowych z Krakowa

 46. STANISŁAWA SPISACKA, MARZENA UŁAMEK, RYSZARD PLUTA    Download (85KB)  (56KB)
  Rola stowarzyszeń pomocy osobom z chorobą Alzheimera w Polsce

 47. STANISŁAWA SPISACKA, MARZENA UŁAMEK, RYSZARD PLUTA    Download (78KB)  (56KB)
  Czynniki ryzyka w chorobie Alzheimera – schorzenia współistniejące

 48. WACŁAW SROKOSZ    Download (94KB)  (64KB)
  Racjonalnie przygotowujmy uczniów do dbałości o swoje zdrowie

 49. LUCYNA STANEK    Download (112KB)  (67KB)
  Młodzież krakowskich szkół średnich wobec wartości zdrowia

 50. JADWIGA STANISZEWSKA, GRAŻYNA SZYMAŃSKA-POMORSKA, MARIOLA SEŃ, KRYSTYNA MISIAK, ANDRZEJ STANISZEWSKI    Download (86KB)  (61KB)
  Poziom wiedzy na temat nietrzymania moczu a zachowania zdrowotne kobiet

 51. ARKADIUSZ STANULA, JAROSŁAW CHOLEWA, PIOTR KRÓL    Download (143KB)  (74KB)
  Testy sprawności specjalnej w kontroli efektów treningowych młodych sprinterek

 52. STANULA ARKADIUSZ, CHOLEWA JAROSŁAW, ZAJĄC ADAM    Download (122KB)  (95KB)
  Skład ciała oraz wybrane parametry antropometryczne młodych pływaków

 53. STANULA ARKADIUSZ, GABRYŚ TOMASZ, NOWAK ZBIGNIEW, SABATOWSKA ALEKSANDRA, SZMATLAN-GABRYŚ URSZULA, MRÓZ ANNA    Download (128KB)  (95KB)
  Dynamika zużycia tlenu i sumy częstości skurczów serca u pływaków niepełnosprawnych podczas wysiłku o progresywnie wzrastającej intensywności

 54. ARKADIUSZ STANULA, TOMASZ GABRYŚ, URSZULA SZMATLAN-GABRYŚ, MARIUSZ OZIMEK    Download (364KB)  (259KB)
  Dynamika poziomu i charakterystyka związków parametrów metabolizmu tlenowego i HR podczas wysiłku interwałowego u kolarzy

 55. STANULA ARKADIUSZ, WILHELM GROMISZ, URSZULA SZMATLAN-GABRYŚ, TOMASZ GABRYŚ    Download (161KB)  (127KB)
  Pomiar siły ciągu w wodzie jako metoda diagnostyki wydolności beztlenowej pływaków niepełnosprawnych

 56. KRZYSZTOF STAROŃ, MAREK MARUSZYŃSKI., JAKUB MAJ, ZOFIA BASAŁYGA    Download (91KB)  (69KB)
  Otyłość - niezdrowy styl życia człowieka

 57. KRZYSZTOF STAROŃ., MAREK MARUSZYŃSKI., JAKUB MAJ    Download (63KB)  (49KB)
  Palenie papierosów - sposób na niezdrowy styl życia

 58. STANISŁAW STERKOWICZ, MARCIN CHMIEL    Download (113KB)  (83KB)
  Regulacja masy ciała w opinii zawodników zapasów

 59. STANISŁAW STERKOWICZ, STANISŁAW ŻAK    Download (103KB)  (85KB)
  Zmiany budowy somatycznej i składu ciała w wieku rozwojowym chłopców

 60. KATARZYNA STERKOWICZ-PRZYBYCIEŃ, RYSZARD ŻARÓW    Download (133KB)  (118KB)
  Metody oceny budowy somatycznej a wielkość otłuszczenia młodych mężczyzn uprawiających sporty walki

 61. KATARZYNA STERKOWICZ-PRZYBYCIEŃ, RAFAŁ PRZYBYCIEŃ    Download (110KB)  (70KB)
  Zdrowie w hierarchii motywów osób uprawiających hapkido

 62. EWA STYCHNO, LESZEK WDOWIAK, KINGA KULCZYCKA    Download (134KB)  (105KB)
  Presja wywierana na zachowanie kierowniczej kadry pielęgniarskiej a stosowane style kierowania

 63. EWA STYCHNO, LESZEK WDOWIAK, KINGA KULCZYCKA    Download (86KB)  (78KB)
  Staż pracy jako wyznacznik stylu kierowania

 64. JOLANTA SUŁEK, MARIA PÓŁTORAK, WIOLETTA ŁAWSKA, MARIA ZIĘBA, MARIA ŁYŻNICKA    Download (115KB)  (88KB)
  Wiedza i umiejętności osób przejmujących opiekę nad chorym po udarze mózgu

 65. PIOTR SUPRANOWICZ, MIROSŁAW J. WYSOCKI, AUSRA BERZANSKYTE, ROLANDA VALINTELIENE, GIEDRE KANDRATAVICIUTE    Download (102KB)  (66KB)
  Rzetelność i trafność predyktywna skali PMSW18-Ad (skala Fizycznego, Psychicznego i Społecznego Samopoczucia – wersja przeznaczona dla młodzieży): polskie i litewskie doświadczenia

 66. PIOTR SUPRANOWICZ    Download (97KB)  (67KB)
  Ocena ciężkości negatywnych zdarzeń życiowych przez młodzież

 67. AGNIESZKA SURYNT, ANDRZEJ ROKITA    Download (145KB)  (73KB)
  Poziom nawyków higieniczno-zdrowotnych dziewcząt i chłopców w wieku 5 i 6 lat

 68. AGNIESZKA SURYNT, ANDRZEJ ROKITA    Download (79KB)  (75KB)
  Wychowanie zdrowotne i promocja zdrowia w opinii studentów

 69. KATARZYNA SYGIT    Download (332KB)  (108KB)
  Stosowanie używek wśród młodzieży szkolnej

 70. ZDZISŁAWA SZADOWSKA–SZLACHETKA, JADWIGA DANILUK, EWA KRZYŻANOWSKA, MAŁGORZATA E. KRASUSKA, ELŻBIETA NOWICKA    Download (114KB)  (68KB)
  Wiedza i postawy studentów III roku wydziału pielęgniarstwa wobec problemu narkomanii

 71. ZDZISŁAWA SZADOWSKA–SZLACHETKA, JADWIGA DANILUK, MONIKA LEGIEĆ, EWA KRZYŻANOWSKA, MAŁGORZATA E. KRASUSKA, ELŻBIETA NOWICKA    Download (131KB)  (72KB)
  Wsparcie pacjentów Kliniki Hematoonkologii

 72. MARCIN SZCZASNY, JOANNA DOLAR-SZCZASNY, BEATA TATAŁĄJ –PASTUSZAK    Download (138KB)  (76KB)
  Ocena jakości rehabilitacji kardiologicznej prowadzonej w „Uzdrowisku Nałęczów” w opinii pacjentów

 73. JAN SZCZEGIELNIAK, MARIUSZ MIGAŁA    Download (96KB)  (67KB)
  Ocena jakości życia u pacjentów po zawale mięśnia sercowego, angioplastyce naczyń wieńcowych i pomostowaniu aortalnowieńcowym

 74. JAN SZCZEGIELNIAK, MARIUSZ MIGAŁA    Download (90KB)  (64KB)
  Fizjoterapia i profilaktyka uzdrowiskowa u chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc i choroby układu krążenia

 75. STANISŁAW SZCZEPAŃSKI    Download (131KB)  (102KB)
  Zdrowie w systemie wartości studentów wychowania fizycznego

 76. ANNA SZCZĘSNA-KACZMAREK    Download (228KB)  (85KB)
  Charakterystyka fizjologiczna przejścia z deficytu tlenu w stan steady-state podczas wysiłku fizycznego submaksymalnego: Porównanie dzieci i młodych dorosłych

 77. ANNA SZCZĘSNA-KACZMAREK, PRZYBYSŁAWA KACZMAREK-USZNIEREWICZ, EWA ZIEMANN, TOMASZ GRZYWACZ, MARCIN ŁUSZCZYK    Download (112KB)  (86KB)
  Koszt fizjologiczny długotrwałej pracy fizycznej

 78. BERNADETA SZCZUPAŁ    Download (119KB)  (90KB)
  Młodzież niepełnosprawna ruchowo wobec poczucia samotności i jakości życia

 79. BERNADETA SZCZUPAŁ    Download (108KB)  (72KB)
  Zdrowie w systemie wartości i samoocena młodzieży z dysfunkcją narządu ruchu

 80. MARIA SZCZYGIELSKA–MAJEWSKA, TERESA STAWIŃSKA, PIOTR MAJCHER, CEZARY ŁUCKIEWICZ, TOMASZ SENDEREK, RENATA MUSZYŃSKA    Download (84KB)  (67KB)
  Zapotrzebowanie na edukację w zakresie prozdrowotnego stylu życia osób z dolegliwościami bólowymi kręgosłupa

 81. MARIA SZCZYGIELSKA–MAJEWSKA, PIOTR MAJCHER, MONIKA KRÓL, TOMASZ SENDEREK    Download (160KB)  (77KB)
  Wybrane problemy dotyczące niepełnosprawności

 82. MARIA SZCZYGIELSKA-MAJEWSKA, PIOTR MAJCHER, ELŻBIETA PAPIS, TERESA STAWIŃSKA    Download (99KB)  (96KB)
  Zapotrzebowanie na edukację w zakresie profilaktyki osteoporozy

 83. MARIA SZCZYGIELSKA-MAJEWSKA, PIOTR MAJCHER, MONKIA KRÓL, CEZARY ŁUCKIEWICZ    Download (191KB)  (84KB)
  Postawy wobec osób niepełnosprawnych

 84. KORNEL SZCZYGIELSKI, DARIUSZ JURKIEWICZ, PIOTR RAPIEJKO    Download (103KB)  (64KB)
  Częstość występowania refluksu żołądkowo-przełykowego u chorych z polipami nosa

 85. JANUSZ SZELUGA, PIOTR PANKIEWICZ , RAFAŁ MIĘTKIEWICZ.    Download (69KB)  (61KB)
  Zabójstwo ojca - system wartości rodzinnych a mechanizmy psychopatologiczne zbrodni zabójstwa w oparciu o badany przypadek

 86. JANUSZ SZELUGA, PIOTR PANKIEWICZ, RAFAŁ MIĘTKIEWICZ    Download (111KB)  (102KB)
  M n e m o s y n e j d e s i s według T. Bilikiewicza a pojęcie świadomości w niektórych kierunkach psychoterapii

 87. ALICJA SZEMRAJ-LOCHYŃSKA, URSZULA SUPIŃSKA    Download (102KB)  (83KB)
  Preferowane formy turystyki i krajoznawstwa jako aktywizacja do zdrowego stylu życia w opinii młodzieży akademickiej

 88. ALICJA SZEMRAJ-LOCHYŃSKA, KRYSTYNA RUTKOWSKA, MACIEJ KUKUŁKA    Download (110KB)  (65KB)
  Występowanie wad postawy ciała u dzieci w wieku wczesnoszkolnym

 89. ALICJA SZEMRAJ-LOCHYŃSKA, URSZULA SUPIŃSKA, MAGDALENA KŰBLER    Download (165KB)  (84KB)
  System wartości niezbędny w zawodzie nauczyciela wychowania fizycznego w opinii studentów

 90. ALICJA SZEMRAJ-LOCHYŃSKA, URSZULA SUPIŃSKA, MAGDALENA KŰBLER    Download (156KB)  (71KB)
  Aksjologiczne aspekty warsztatu dydaktyczno-wychowawczego nauczycieli wychowania fizycznego w opinii studentów

 91. JERZY POŚPIECH MICHAŁ SZEPELAWY    Download (97KB)  (64KB)
  Aspekty jakości europejskiego wychowania fizycznego

 92. URSZULA SZMATLAN-GABRYŚ, TOMASZ GABRYŚ, KRZYSZTOF FICEK    Download (106KB)  (79KB)
  Wpływ wysokości 1450 i 3250 m n.p.m. na zmiany progów metabolicznych (LT i AT) u narciarzy alpejskich

 93. URSZULA SZMATLAN-GABRYŚ    Download (155KB)  (75KB)
  Struktura parametrów wydolności beztlenowej hokeistów różnych grup wiekowych

 94. DOROTA SZOSTAK-WĘGIEREK, KATARZYNA SZAMOTULSKA    Download (120KB)  (65KB)
  Zależność czynników ryzyka choroby niedokrwiennej serca od nadwagi i otyłości oraz stopnia nadwagi i otyłości od masy urodzeniowej u młodych osób dorosłych urodzonych w Warszawie w latach 1974-77

 95. ANNA SZULC, KRZYSZTOF TUROWSKI    Download (106KB)  (77KB)
  Działania zapobiegawcze świadczone przez pielęgniarki środowiskowe/rodzinne jako element edukacji zdrowotnej

 96. ANNA SZULC, KRZYSZTOF TUROWSKI    Download (123KB)  (83KB)
  Miejsce promocji zdrowia w hierarchii wartości indywidualnych i społecznych

 97. RENATA SZYGUŁA, SŁAWOMIR TUBEK, IWONA TUBEK    Download (76KB)  (67KB)
  Mikrokrążenie skórne mierzone laserową przepływometrią dopplerowską u osób zdrowych

 98. GRAŻYNA SZYMAŃSKA-POMORSKA    Download (106KB)  (75KB)
  Praca edukacyjna pielęgniarek w opinii pacjentów

 99. KINGA SZYMONA, MARZANNA GÓRSKA, HANNA KARAKUŁA, JUSTYNA PAWĘZKA    Download (137KB)  (68KB)
  Ocena udziału pielęgniarek w psychoterapii i psychoedukacji pacjentów z zaburzeniami nerwicowymi

 100. KINGA SZYMONA, MARZANNA GÓRSKA, ANIELA PŁOTKA, HANNA KARAKUŁA    Download (141KB)  (68KB)
  Rola pielęgniarek w działaniach promujących zdrowie pacjentów z zaburzeniami nerwicowymi

 101. MIROSŁAW SZYNDERA, DANUTAŻIŻKA-SALAMON    Download (157KB)  (70KB)
  Wartości ciała w opinii studentów

 102. MIROSŁAW SZYNDERA    Download (159KB)  (72KB)
  Dieta studentów w świetle zaleceń instytucji zajmujących się optymalizacją procesu żywienia

 103. LUCYNA ŚCISŁO, ELŻBIETA WALEWSKA, MARIA KÓZKA, ANNA SPYCHAŁA    Download (105KB)  (70KB)
  Obciążenia psychofizyczne w pracy pielęgniarki anestezjologicznej

 104. LUCYNA ŚCISŁO, ELŻBIETA WALEWSKA, ANTONI CZUPRYNA, ANTONI M. SZCZEPANIK, STANISŁAW KŁĘK, JAN KULIG    Download (103KB)  (81KB)
  Wartość kliniczna immunostymulującego żywienia dojelitowego i pozajelitowego u chorych operowanych z powodu nowotworów górnego odcinka przewodu pokarmowego

 105. LUCYNA ŚCISŁO, ELŻBIETA WALEWSKA, MARIAN SŁOWIACZEK, AGNIESZKA WILUSZ    Download (109KB)  (68KB)
  Wiedza oraz zakres działań pielęgniarki w zespole żywienia pozajelitowego

 106. LUCYNA ŚCISŁO, ELŻBIETA WALEWSKA, MARIAN SŁOWIACZEK, AGNIESZKA WILUSZ    Download (94KB)  (68KB)
  Zakres działań leczniczo – pielęgnacyjnych zapobiegających powikłaniom metabolicznym u pacjentów z żywieniem pozajelitowym

 107. ŚLUSARZ ROBERT, WOŹNIAK BARTOSZ, BEUTH WOJCIECH, BARCZYKOWSKA EWA, BIERCEWICZ MONIKA, WOŹNIAK ALINA, KASPRZAK HELIODOR    Download (177KB)  (82KB)
  Problem bólu u pacjentów z guzem mózgu i tętniakiem śródczaszkowym

 108. ŚLUSARZ ROBERT, WOŹNIAK BARTOSZ, BEUTH WOJCIECH, BARCZYKOWSKA EWA, BIERCEWICZ MONIKA, WOŹNIAK ALINA, KASPRZAK HELIODOR    Download (150KB)  (80KB)
  Wydolność funkcjonalna chorych we wczesnym okresie po operacji guza mózgu

 109. BEATA TATAŁAJ-PASTUSZAK, ANDRZEJ WYSOKIŃSKI    Download (118KB)  (76KB)
  Wczesna rehabilitacja kardiologiczna w „Szpitalu Uzdrowiskowym” w Nałęczowie

 110. TATARCZUK J., CZAJKOWSKA D., DRYK A., MARCULEWICZ G., JESSA K.    Download (167KB)  (99KB)
  Wstępne wyniki quasi eksperymentu w zakresie sprawności fizycznej dzieci i młodzieży w wybranych szkołach woj. lubuskiego

 111. RAFAŁ TATARUCH, RYSZARD MARCINÓW, MAGDALENA TATARUCH    Download (118KB)  (81KB)
  Punktowy system oceny ucznia z wychowania fizycznego jako czynnik motywujący do aktywności ruchowej

 112. GRAŻYNA TATUR, JANINA KSIĄŻEK, PIOTR TYSZKO    Download (121KB)  (104KB)
  Pacjent jako podmiot udzielanych świadczeń

 113. KAZIMIERZ TOMCZYKIEWICZ, BEATA MAJEWSKA, KATARZYNA MACEK, JACEK STASZEWSKI, MARIA MAŁOWIDZKA    Download (65KB)  (60KB)
  Retrospektywna oceny przeżycia chorych po udarach mózgu powikłanym ostrą niewydolnością oddechową wymagającą użycia respiratora

 114. RAJMUND TOMIK    Download (100KB)  (72KB)
  Uczniowskie kluby sportowe w opinii ich członków