"PROMOCJA ZDROWIA W HIERARCHII WARTOŚCI"
TOM III

 

Spis treści

Table of contents

 

 1. MAŁGORZATA BANNACH, MAREK GRABIEC   pdf
  Miejsce edukacji zdrowotnej w profilaktyce onkologicznej

 2. BUCHOLC MARZENA, OLESZCZUK JAN   pdf
  Rodzaj umowy o pracę i typ firmy a wynik ciąży

 3. BUCHOLC MARZENA, OLESZCZUK JAN   pdf
  Uciążliwości fizyczne w pracy zawodowej kobiet po przebytym porodzie przedwczesnym

 4. BUCHOLC MARZENA, OLESZCZUK JAN   pdf
  Ekspozycja na czynniki szkodliwe w miejscu pracy a czas trwania ciąży

 5. JACEK HUK, ROMANA PAWLIŃSKA-CHMARA, MIECZYSŁAW FRYCZKOWSKI   pdf
  Ocena porównawcza wpływu niedoborów androgenów na jakość życia mężczyzn w wieku średnim z cukrzycą i bez cukrzycy

 6. LESZEK KORZENIOWSKI, TADEUSZ AMBROŻY   pdf
  Potrzeba aktywności fizycznej i bezpieczeństwa a hierarchia wartości w treningu holistycznym

 7. MARIA KORZONEK, STEFANIA GIEDRYS-KALEMBA, LUDMIŁA SZYMANIAK, ANNA HAJDUK   pdf
  Cukrzyca z zakażenie Helicobacter pylori

 8. MARIA KOSIŃSKA, KAMILLA BARGIEL-MATUSIEWICZ, LESŁAW NIEBRÓJ   pdf
  Promowanie zdrowego stylu życia - Program Profilaktyki Uzależnień „Lepsze Jutro”

 9. MARIA KOSIŃSKA, RYSZARD PLINTA, EWA KUŁAGOWSKA   pdf
  Wartość siły dłoni pielęgniarek pracujących w systemie zmianowym

 10. MARIA KOSIŃSKA, LESŁAW NIEBRÓJ, KAMILLA BARGIEL-MATUSIEWICZ   pdf
  Zdrowie i jego promocja jako wartości: filozofia Józefa Tischnera

 11. MARIA KOSIŃSKA, ZDZISŁAW PILARZ   pdf
  Satysfakcja pielęgniarek z pracy zawodowej i jej uwarunkowania

 12. KOSIŃSKA MARIA, KUŁAGOWSKA EWA, SZYDŁO KRZYSZTOF, TRUSZ-GLUZA MARIA   pdf
  Reakcje układu autonomicznego u pielęgniarek na sytuacje w pracy

 13. MONIKA KOSMALA, JOANNA ROSIŃCZUK-TONDERYS, JANUSZ MIERZWA, RENATA GÓRSKA   pdf
  Analiza materiału własnego chorych z rakiem piersi

 14. MONIKA KOSMALA, JOANNA ROSIŃCZUK-TONDERYS, JANUSZ MIERZWA, IZABELLA UCHMANOWICZ   pdf
  Ewolucja strategii leczenia reumatoidalnego zapalenia stawów

 15. MIROSŁAW KOST, JAROSŁAW OMORCZYK, TADEUSZ PŁACHTA   pdf
  Zdrowotne i wychowawcze oddziaływanie gimnastycznych lekcji wychowania fizycznego

 16. MIROSŁAW KOST, ANNA PERZYŃSKA–BISKUP, LEON BISKUP   pdf
  Walory zdrowotne gimnastyki podstawowej uprawianej w formie zajęć pozalekcyjnych

 17. ANNA KOWAL, KINGA SZYMONA, ANIELA PŁOTKA, LEON JABŁOŃSKI   pdf
  Poczucie koherencji (SOC) a zaburzenia odżywiania wśród uczniów szkół średnich

 18. ANNA KOWAL, KINGA SZYMONA, ANIELA PŁOTKA, LEON JABŁOŃSKI   pdf
  Środowisko rodzinne w kształtowaniu poczucia koherencji (SOC) uczniów szkół średnich

 19. IRENEUSZ KOWALEWSKI   pdf
  Dostępność świadczeń lekarskich oraz wykonalność badań profilaktycznych w środowisku akademickim

 20. IRENEUSZ KOWALEWSKI   pdf
  Zażywanie preparatów leczniczych i stopień rozpowszechnienia narkotyków w środowisku akademickim

 21. MARIA KRAJEWSKA, HANNA GRABOWSKA, WŁADYSŁAW GRABOWSKI, HALINA KAMIŃSKA   pdf
  Edukacja zdrowotna a styl życia uczniów gimnazjum

 22. MARIA KRAJEWSKA, HANNA GRABOWSKA, WŁADYSŁAW GRABOWSKI   pdf
  Edukacja zdrowotna w opinii nauczycieli gimnazjum

 23. MARIA KRAJEWSKA, HANNA GRABOWSKA, ALEKSANDRA GAWORSKA-KRZEMIŃSKA, WŁADYSŁAW GRABOWSKI   pdf
  Wprowadzenie studentów pielęgniarstwa w zagadnienia zdrowia metodą mapy pojęciowej

 24. MARIA KRAJEWSKA, HANNA GRABOWSKA, WŁADYSŁAW GRABOWSKI   pdf
  Zachowania ryzykowne dla zdrowia wśród młodzieży gimnazjum

 25. MAŁGORZATA E. KRASUSKA, JOWITA LECHICKA, ZDZISŁAWA SZADOWSKA–SZLACHETKA   pdf
  Wsparcie świadczone bliskim chorego w końcowym okresie choroby i w trakcie żałoby

 26. MAŁGORZATA E. KRASUSKA, ANNA PAWLIK, ZDZISŁAWA SZADOWSKA –SZLACHETKA, JADWIGA DANILUK   pdf
  Cierpienie i śmierć w perspektywie religijnej

 27. BOŻENA KRÓLIKOWSKA   pdf
  Aqua aerobik – prozdrowotną formą rekreacyjnej aktywności ruchowej ludzi dorosłych

 28. BOŻENA KRÓLIKOWSKA, BOGUSŁAWA GRACZYKOWSKA, JAN SZYGUŁA   pdf
  Imprezy turystyczno-rekreacyjne jako sposób promocji prozdrowotnego stylu życia młodzieży

 29. MAGDALENA KRÓL-ZIELIŃSKA, JACEK ZIELIŃSKI, KRZYSZTOF KUSY   pdf
  Aktywność fizyczna kobiet i mężczyzn po 60 roku życia

 30. LIDIA KUBA, ARTUR FREDYK, RENATA FIRAK   pdf
  Wybrane elementy sprawności fizycznej a technika wykonania ćwiczeń zwinnościowo-akrobatycznych

 31. BARBARA KUBIK, ZOFIA MUSIAŁ, MAŁGORZATA PASEK, MAŁGORZATA SCHLEGEL-ZAWADZKA   pdf
  Edukacyjna funkcja pielęgniarki w przygotowaniu chorych na cukrzycę do samoopieki, Badania wstępne

 32. ZOFIA KUBIŃSKA, JÓZEF BERGIER   pdf
  Przejawy postaw wobec wybranych aspektów zdrowia studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Białej Podlaskiej

 33. IZABELLA KUCHARCZYK   pdf
  Zdrowie a przystosowanie społeczne dzieci chorych przewlekle

 34. JUSTYNA KUJAWSKA, WIOLETTA MĘDRZYCKA–DĄBROWSKA, ANNA MAŁECKA–DUBIELA, HALINA NOWAKOWSKA   pdf
  Profilaktyka zawału mięśnia sercowego u pacjentów w wieku produkcyjnym

 35. KINGA KULCZYCKA, EWA STYCHNO, LESZEK WDOWIAK   pdf
  Kształtowanie postaw prozdrowotnych społeczeństwa w zakładach podstawowej opieki zdrowotnej

 36. KINGA KULCZYCKA, EWA STYCHNO, LESZEK WDOWIAK   pdf
  Kształtowanie postaw prozdrowotnych społeczeństwa – zadania pielęgniarki w zakładach podstawowej opieki zdrowotnej

 37. KINGA KULCZYCKA, ANNA KSYKIEWICZ-DOROTA, MONIKA KARAUDA, AGNIESZKA SARACEN, SYLWIA GRADOWSKA   pdf
  Metodologiczne problemy oceny zasobów kadrowych w pielęgniarstwie położniczym

 38. KINGA KULCZYCKA, ANNA KSYKIEWICZ-DOROTA, AGNIESZKA SARACEN, MONIKA KARAUDA, SYLWIA GRADOWSKA   pdf
  Specyfika zarządzania zasobami kadrowymi w systemie opieki zdrowotnej

 39. LESŁAW KULMATYCKI, JAN SUPIŃSKI, KATARZYNA BUKOWSKA   pdf
  Potoczne postrzeganie zdrowia wśród promotorów zdrowia

 40. LESŁAW KULMATYCKI, JAN SUPIŃSKI   pdf
  Styl życia i zdrowie Polaków na tle krajów UE – analiza porównawcza

 41. EWA KUŁAGOWSKA, MARIA KOSIŃSKA   pdf
  Ochrona zdrowia u progu pracy studentów szkół medycznych

 42. EWA KUŁAGOWSKA, MARIA KOSIŃSKA   pdf
  Problemy zdrowotne personelu pielęgniarskiego

 43. WIESŁAW KURLEJ, BOHDAN GWORYS, KATARZYNA ŁAGOWSKA, AGNIESZKA SZULGAN, MARZENA GREDES   pdf
  Problemy zdrowotne personelu pielęgniarskiego

 44. KRYSTYNA KUROWSKA, MAGDALENA ZAJĄC   pdf
  Sylwetka socjodemograficzna chorych z miażdżycą tętnic kończyn dolnych

 45. KRYSTYNA KUROWSKA, MAGDALENA ZAJĄC   pdf
  Związek poczucia koherencji i zachowań zdrowotnych u chorych z miażdżycą tętnic kończyn dolnych

 46. KRZYSZTOF KUSY, JACEK ZIELIŃSKI, MAGDALENA KRÓL-ZIELIŃSKA   pdf
  Sezonowe zmiany niektórych wskaźników sprawności fizycznej związanej ze zdrowiem u kobiet w średnim wieku uczestniczących w treningu rekreacyjnym

 47. MICHAŁ KUSZEWSKI, EDWARD SAULICZ, RAFAŁ GNAT, HENRYK KNAPIK, MARIOLA SAULICZ, MIROSŁAW KOKOSZ   pdf
  Ocena efektywności stretchingu mięśni kulszowo – goleniowych w oparciu o tzw. test dopełnienia kąta

 48. MICHAŁ KUSZEWSKI, EDWARD SAULICZ, RAFAŁ GNAT, ANDRZEJ KNAPIK, HENRYK KNAPIK   pdf
  Wpływ aktywności fizycznej na gibkość ciała mierzoną testem “palce – podłoga”

 49. CEZARY KUŚNIERZ   pdf
  Styl życia młodzieży szkolnej na przykładzie uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu

 50. CEZARY KUŚNIERZ, KRZYSZTOF ZIEMBA   pdf
  Opinia uczniów o realizacji czwartej godziny wychowania fizycznego w gimnazjum

 51. RADOSŁAW LASKOWSKI   pdf
  Próg beztlenowy wyznaczany na podstawie współczynnika oddechowego (RQ) w określaniu tlenowych możliwości u młodzieży trenującej i nie trenującej

 52. LASKOWSKI RADOSŁAW, ZIEMANN EWA, GRZYWACZ TOMASZ   pdf
  Wydolność fizyczna studentów z wybranych uczelni Gdańska

 53. RADOSŁAW LASKOWSKI   pdf
  Zużycie tlenu w spoczynku, submaksymalnym i maksymalnym wysiłku oraz w wypoczynku u młodzieży trenującej i nie trenującej w wieku rozwojowym

 54. IDA LAUDAŃSKA-KRZEMIŃSKA, ALICJA KAISER   pdf
  Internet jako źródło informacji o zdrowiu w opinii młodzieży akademickiej

 55. IDA LAUDAŃSKA-KRZEMIŃSKA, ALICJA KAISER   pdf
  Wartość zdrowia i jego determinanty w opinii osób niepełnosprawnych

 56. DARIUSZ LAUTENBACH, JOLANTA LAUTENBACH, KRZYSZTOF PREIS, MAREK PUZIO   pdf
  Problem molestowania seksualnego wśród młodzieży gimnazjalnej w środowisku wiejskim

 57. KATARZYNA LEONIUK, MAGDALENA LEMSKA, HANNA NOWAKOWSKA   pdf
  Wyobrażenia studentów pielęgniarstwa na temat zawodu i pracy w systemie opieki zdrowotnej

 58. LEWKO JOLANTA, POLITYŃSKA-LEWKO BARBARA, SIERAKOWSKA MATYLDA, KRAJEWSKA-KUŁAK ELŻBIETA   pdf
  Zachowania zdrowotne wśród studentów pielęgniarstwa

 59. LEWKO JOLANTA, POLITYŃSKA-LEWKO BARBARA, KOWALSKI MARCIN   pdf
  Opieka a przyszłość w opinii osób zbliżających się do wieku emerytalnego

 60. AGNIESZKA LIPIEC, PIOTR RAPIEJKO, BOLESŁAW SAMOLIŃSKI   pdf
  Profilaktyka powysiłkowego skurczu oskrzeli a aktywność fizyczna dzieci przegląd systematyczny

 61. AGNIESZKA LIPIEC, DOMINIKA STAŃCZYK-TOMECKA, JERZY STAŃCZYK   pdf
  Ocena współistnienia nadciśnienia tętniczego samoistnego z otyłością u dzieci

 62. AGNIESZKA LIPIEC, PIOTR RAPIEJKO, MAREK MODRZYŃSKI, PRZEMYSŁAW KICIŃSKI, BOLESŁAW SAMOLIŃSKI   pdf
  Potrzeby z zakresu edukacji zdrowotnej chorego z alergią zgłaszane w medycznym serwisie internetowym

 63. DOROTA LIPKA-NOWAK, DOROTA DUDEK   pdf
  Styl życia i uwarunkowania zachowań zdrowotnych studentów

 64. TOMASZ LISICKI   pdf
  Stosowanie używek jako przejaw stylu życia studentów akademii medycznych

 65. WLADIMIR LJACH, ZBIGNIEW WITKOWSKI   pdf
  Poziom koordynacyjnych zdolności motorycznych jako miernik stanu zdrowia psychomotorycznego (na przykładzie piłkarzy nożnych i rówieśników nietrenujących)

 66. REGINA LORENCOWICZ, JÓZEF JASIK, KRZYSZTOF TUROWSKI   pdf
  Czynniki determinujące jakość życia pacjentów z chorobą nowotworową mózgu

 67. GRAŻYNA LUDEW, EDYTA NASZYDŁOWSKA, JAN RACZKOWSKI   pdf
  Samoocena zdrowia i obraz własnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży

 68. MARIA ŁAZICKA, MARIA BORYCZKA   pdf
  Wydolność fizyczna jako pozytywne kryterium oceny zdrowia młodzieży

 69. CEZARY ŁUCKIEWICZ, TERESA STAWIŃSKA, JÓZEF JASIK, PIOTR MAJCHER   pdf
  Miejsce motywacji w procesie rehabilitacji dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym

 70. CEZARY ŁUCKIEWICZ, PIOTR MAJCHER, TERESA STAWIŃSKA, AGNIESZKA STĘPNIEWSKA, MARIA SZCZYGIELSKA–MAJEWSKA, TOMASZ SENDEREK   pdf
  Jakość życia pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów w środowisku wiejskim

 71. MAŁGORZATA MAJEWSKA   pdf
  Czynniki warunkujące zdrowie w świetle polityki zdrowia publicznego realizowanej w supozycjach narodowego programu zdrowia

 72. MARTA MAKARA-STUDZIŃSKA, SYLWIA KOŁODZIEJ, RENATA TUREK   pdf
  Nierozwiązany problem: nieletnie matki

 73. MARTA MAKARA-STUDZIŃSKA, RENATA TUREK, BOŻENA ŚPILA, SYLWIA KOŁODZIEJ   pdf
  Uraz psychiczny w okresie dzieciństwa i jego neurofizjologiczne skutki

 74. MARTA MAKARA-STUDZIŃSKA, SYLWIA KOŁODZIEJ, RENATA TUREK   pdf
  Mężczyźni jako sprawcy przemocy

 75. MARTA MAKARA-STUDZIŃSKA, RENATA TUREK, SYLWIA KOŁODZIEJ   pdf
  Kobiety jako sprawczynie przemocy w związkach

 76. ANNA MAKARCZUK, ARKADIUSZ KAŹMIERCZAK, PAWEŁ KIJO   pdf
  Zaburzenia rozwoju fizycznego u dzieci sześcioletnich z terenu Warszawy

 77. BOŻENA MAKOWSKA, WERONIKA WRONA-WOLNY   pdf
  Przemoc wśród uczniów, przyczyny zjawiska oraz zadania szkoły w jej zapobieganiu w świetle literatury

 78. ELŻBIETA MAKOWSKA-MATUSZKIEWICZ   pdf
  Profilaktyczne badania lekarskie pracowników jako kryterium zatrudnienia w opiniach osób w wieku aktywności zawodowej

 79. MARZENA MALARA, MARLENA ŻOŁNOWSKA, GRAŻYNA LUTOSŁAWSKA   pdf
  Zależność między gęstością pokarmową cynku, a stężeniem wolnych kwasów tłuszczowych, glicerolu oraz triacylogliceroli w osoczu u młodych kobiet i mężczyzn

 80. ANDRZEJ MALINOWSKI, RYSZARD ASIENKIEWICZ, ELŻBIETA GAWRYŚ   pdf
  Standardy rozwoju biologicznego niemowląt z Poniatowej

 81. ANNA MAŁECKA–DUBIELA, WIOLETTA MĘDRZYCKA–DĄBROWSKA, ROBERT SZYMCZAK, ANDRZEJ BASIŃSKI   pdf
  Wybrane wskaźniki poprawy jakości życia pacjentów w podeszłym wieku po zabiegach kardiochirurgicznych

 82. ANNA MAŁECKA-DUBIELA, WIOLETTA MĘDRZYCKA-DĄBROWSKA, AGNIESZKA ZAWORSKA, PIOTR Ł. HOLAJN   pdf
  Postawy personelu pielęgniarskiego wobec pacjenta zakażanego wirusem HIV

 83. ANNA MARCHEWKA   pdf
  Trening i zawody sportowe a sprawność fizyczna i dojrzałość społeczna osób upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym

 84. ANNA MARCHEWKA   pdf
  Idea promocji zdrowia wśród dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo, realizowana w ośrodkach edukacyjno-wychowawczych i warsztatach terapii zajęciowej

 85. STANISŁAW MATUSIK   pdf
  Społeczne uwarunkowania umieralności w województwie małopolskim w latach 1996 – 2002

 86. MAŁGORZATA MATYJA, ANNA GOGOLA, JADWIGA ŚWIĄDER   pdf
  Ocena jakości ruchów selektywnych u dzieci z mózgowym porażeniem

 87. EWA MĘDRELA-KUDER   pdf
  Czynniki sprzyjające narkomanii w opinii młodzieży uczącej się oraz uzależnionej

 88. EWA MĘDRELA-KUDER   pdf
  Stężenie zarodników grzybów w powietrzu a alergia

 89. WIOLETTA MĘDRZYCKA–DĄBROWSKA, ANNA MAŁECKA–DUBIELA, HALINA NOWAKOWSKA, MAGDALENA LEMSKA, KATARZYNA LEONIUK   pdf
  Psychological aspects determining preparation of the elderly patient to the surgery

 90. URSZULA MIĄZEK   pdf
  Aktywność fizyczna jako element stylu życia młodych kobiet studiujących w krakowskich uczelniach

 91. URSZULA MIĄZEK, MARIA CHRZANOWSKA, ZBIGNIEW MIĄZEK   pdf
  Aktywność fizyczna w stylu życia studentek w świetle zaleceń ekspertów promocji zdrowia

 92. URSZULA MIĄZEK, MARIA CHRZANOWSKA, ZBIGNIEW MIĄZEK   pdf
  Społeczne implikacje aktywności fizycznej krakowskich studentek

 93. URSZULA MIĄZEK, MIROSŁAW SZYNDERA, DANUTA ŻISZKA-SALAMON   pdf
  Socjalne uwarunkowania aktywności fizycznej w stylu życia żeńskiej młodzieży studiującej w Krakowie

 94. DARIUSZ MICHAŁKIEWICZ, MIROSŁAW DZIUK,GRZEGORZ KAMIŃSKI, PIOTR RAPIEJKO, KAROLINA DŻAMAN, MARIAN CHOLEWA, ANDRZEJ CWETSCH   pdf
  Wpływ wieku na parametry uśrednionego sygnału przedsionkowego i wymiar lewego przedsionka

 95. DARIUSZ MICHAŁKIEWICZ, GRZEGORZ KAMIŃSKI, MIROSŁAW DZIUK, ROBERT OLSZEWSKI, LESZEK MARKUSZEWSKI, MARIAN CHOLEWA   pdf
  Parametry uśrednionego sygnału przedsionkowego a możliwość prowokacji migotania przedsionków stymulacją przezprzełykową

 96. JANUSZ MIERZWA, JOANNA ROSIŃCZUK-TONDERYS J. ROSIŃCZUK TONDERYS, J. MIERZWA, W. JARMUNDOWICZ , B CZAPIGA, R ZAŁUSKI, D MIERZWA-DUDEK   pdf
  Taktyka postępowania w mnogich nadnamiotowych tętniakach mózgu

 97. RAFAŁ MIĘTKIEWICZ, JANUSZ SZELUGA, PIOTR PANKIEWICZ, IZABELA SKRZYDEŁ   pdf
  Treść marzeń sennych a nasilenie objawów depresji

 98. WACŁAW MIREK, EDWARD MLECZKO   pdf
  Ocena znaczenia głównych czynników środowiskowych w kształtowaniu podstawowego komponentu sprawności (VO2 max) w ramach koncepcji Heath - Related Fitness

 99. KRYSTYNA MISIAK, TERESA MAREK, LIDIA TERESA NOWAK, MARIOLA SEŃ   pdf
  Promowanie zdrowia u przewlekle chorych – Prezentacja programu edukacyjno- terapeutycznego „Jak żyć z SM?”

 100. KRYSTYNA MISIAK, MARIOLA SEŃ, ANNA FELIŃCZAK, BARBARA WOJEWODA   pdf
  Jakość profilaktycznych wizyt pielęgniarek środowiskowo/ rodzinnych w opinii pacjentów

 101. EDWARD MLECZKO, JANUSZ ZDEBSKI, TOMASZ WINIARCZYK   pdf
  Poczucie koherencji a poziom komponentów sprawności badanej według założeń koncepcji Heath – Related Fitness

 102. DOROTA MŁYŃSKA   pdf
  Wpływ chorób dróg oddechowych na przebieg rozwoju biologicznego w okresie dzieciństwa

 103. MAREK MODRZYŃSKI, PIOTR RAPIEJKO, EDWARD ZAWISZA, AGNIESZKA LIPIEC   pdf
  Ocena jakości życia u chorych z alergicznym nieżytem nosa leczonych za pomocą immunoterapii swoistej

 104. MAREK MODRZYŃSKI, EDWARD ZAWISZA, AGNIESZKA LIPIEC, PIOTR RAPIEJKO   pdf
  Test prowokacji donosowej z aspiryną lizynową w diagnostyce zespołu nietolerancji niesteroidowych leków przeciwzapalnych

 105. WIESŁAWA MOJSA   pdf
  Ocena wpływu struktury organizacyjnej podstawowej opieki zdrowotnej na satysfakcję zawodową pielęgniarek

 106. WIESŁAWA MOJSA, AGNIESZKA SIEKLUCKA   pdf
  Potrzeby pacjentów w zakresie treści i form edukacji zdrowotnej kierowane do pielęgniarki rodzinnej

 107. WIESŁAWA MOJSA   pdf
  Rola i modele współpracy pielęgniarek w podstawowej opiece zdrowotnej – opinie lekarzy, pielęgniarek i pacjentów

 108. WIESŁAWA MOJSA, LUDMIŁA MARCINOWICZ   pdf
  Oczekiwania pacjentów z nadciśnieniem tętniczym wobec pielęgniarki rodzinnej: badania jakościowe

 109. BARTOSZ MOLIK, ANDRZEJ KOSMOL, INGA CHADAJ, IZABELA RUTKOWSKA, NATALIA MORGULEC   pdf
  Brookport Physical Fitness Test w ocenie sprawności fizycznej młodzieży pełnosprawnej i niepełnosprawnej